Onderwijsruimtes huren

U kunt op de VU diverse zalen huren: zalen voor congressen en dergelijke bijeenkomsten of onderwijsruimte.  

Onderwijsruimte

Onderwijsruimte is in eerste instantie bedoeld voor het geven van regulier onderwijs. Reservering ten behoeve van het reguliere onderwijs geniet daarom voorrang en verloopt via de roostering.
Incidentele bijeenkomsten worden gereserveerd nadat de onderwijsroosters zijn ingepland. Afspraken, regels en de mogelijkheden voor het reserveren en gebruiken van onderwijsruimten vindt u terug in het document spelregels reserveren onderwijsruimte. Catering in onderwijsruimten is beperkt toegestaan.

Een onderwijsruimte reserveren

Medewerkers van faculteiten dienen hun aanvraag in via hun eigen reserveringsinstantie als de activiteiten niet verbonden zijn aan vakken/reguliere onderwijs.

Diensten, studieverenigingen en externe aanvragers reserveren onderwijsruimten via het aanvraagformulier onderwijsruimte.

Voor informatie met betrekking tot restauratieve bestellingen verwijzen wij u naar de restauratieve voorzieningen.

Contact en tarieven

Voor vragen, meer informatie of het maken van een afspraak, neemt u contact op met
T 020 59 85941 of
T 020 59 85824
E crb.fco@vu.nl

Een aanvraag behoeft 2 werkdagen verwerkingstijd.

Overzicht van faciliteiten per zaal

Tarieven onderwijsruimten

Huurvoorwaarden zalen