Nieuw Universiteitsgebouw

Bezoekadres

De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam

Start verhuizing 1 november 2019

Het nieuwe universiteitsgebouw is een multifunctioneel gebouw. De begane grond en lagere etages zijn voor onderwijs en voorzieningen, op de hogere etages vindt onderzoek plaats en is de faculteit gehuisvest. 

Het gebouw is casco opgeleverd en momenteel wordt de inbouw geplaatst. De verhuizing naar verdiepingen 7 t/m 12 staat gepland van begin november tot de week voor kerst. Dit zijn met name kantooromgevingen voor onderzoekers/docenten en promovendi, en enkele onderzoekslaboratoria. De inhuizing start op de 11e verdieping waarna 10, 9, 8 en 7 volgen. Elke week is er een verdieping aan de beurt. Verdieping 12 wordt als laatste in gebruik genomen.

De lagen 0 – 7 worden deels na de inhuizing van de kantoorverdiepingen in gebruik genomen en hebben een onderwijs en onderwijsinnovatieve opzet, met ruimte voor college, werkgroepen, (zelf)studie, Network  Teaching & Learning, het Universitair Centrum Gedrag en Bewegen (UCGB) en mixed classrooms. Het onderwijs in de ‘vlakke’ onderwijszalen start februari 2020.

De ‘schuine’ collegezalen - waarvan sommige ook gebruikt worden als theater- en filmzalen worden later opgeleverd en daarmee later in gebruik genomen. Die eerdere planning was september 2020, maar omdat we die planning niet met zekerheid kunnen halen plannen we de ingebruikname een semester later (per februari 2021), zodat studenten niet midden in het semester hoeven te wisselen van lokalen. Voor de programmering van cultuurfuncties is van belang dat dit ook op een logisch moment in het culturele seizoen wordt gerealiseerd. Met de partners is hierover goede afstemming.

In het gebouw komen ook horecavoorzieningen. Er komt een divers aanbod, passend bij de functies in het gebouw met overdag regulier onderwijs en onderzoek en de avond- en weekend-programmering. In de voorbereiding wordt gewerkt aan een Grand Café met terrasfunctie aan het plein, een op cultuur gericht café aan de De Boelelaan en in het atrium een koffie- en lunchvoorziening zoals we die ook in andere gebouwen kennen.

collegezaal_nu

Innovatief

Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, innovatieve en multifunctionele gebouw beslaat 31.000 m3 en is samen met het O|2 Labgebouw en het Onderzoeksgebouw VU de vervangende nieuwbouw voor het W&N gebouw. De gebruikers zijn de bètaonderzoeksgroepen zoals informatici en wiskundigen. Collegezalen zijn ook geschikt als theater- en filmzalen voor Rialto en Griffioen. Het hart van het gebouw is een atrium. Op de begane grond komen een grand café en diverse publieke voorzieningen.

Multifunctioneel

In het gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten en medewerkers van met name de bètawetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen. Het atrium op de begane grond wordt een levendige plek waar plaats is voor horecagelegenheden en andere voorzieningen zoals winkels. Onderwijsruimten zijn ook geschikt als theater- en filmzalen. Onder het gebouw is een parkeergarage voor circa 600 auto's en 1.600 fietsen.

Duurzaam

Het Nieuwe Universiteitsgebouw is een duurzaam gebouw dat de ambitie heeft om te voldoen aan de criteria voor het keurmerk Breeam Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen en met behulp van de toekomstige bewoners verder uitgewerkt. Zo onstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving.

Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn van het gebied, heeft het gebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur.

Maximaal duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen (warmte en koude opslag), energiezuinige lichtbronnen en energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen, waterbesparend sanitair maken het gebouw optimaal duurzaam.

Toekomstbestendig

Door haar transparante vormgeving heeft het gebouw een gastvrije uitstraling. Het innovatieve ontwerp bevat een flexibele indeling waardoor het goed kan inspelen op de veranderende wensen en behoeften van gebruikers in de toekomst.

Parkeren en fietsenstalling

Vanaf 1 april 2019 is de Campus een centrale ondergrondse parkeergarage rijker: P3 VU Campus. De garage ligt onder het Nieuwe Universiteitsgebouw. Dit betekent betere parkeerfaciliteiten voor cliënten, bezoekers en medewerkers van de VU Campus. De 3-laagse parkeergarage biedt plek aan 600 auto's. Er zijn 24 oplaadpalen voor elektrische auto's en zes mindervalideplekken. Naast de parkeergarage is er ook een fietsenstalling voor 1.600 fietsen die later geopend wordt.

Factsheet

In de factsheet lees je meer over vloeroppervlak, water- en energieverbruik en planning. Factsheet >