Onderzoeksgebouw VU - locatie Schoolwerktuinen

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten nodig voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Er gaan ongeveer 500 mensen werken. Het gebouw is ontworpen door CEPEZED.

Naar verwachting start de bouw rond de zomer van 2020. Samen met het 0|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw is het onderzoeksgebouw de vervangende nieuwbouw voor het verouderde W&N gebouw, dat in de nabije toekomst grotendeels wordt afgebroken. 

Het gebouw is voorzien op de plek van de voormalige Schoolwerktuinen aan de De Boelelaan, naast het O|2 Labgebouw.

Duurzame ontwikkeling

Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie. De VU ambieert met het ontwerp van dit gebouw, het BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaat niveau Excellent. Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp meegenomen. Er komt een warmte koude opslag (WKO) in de bodem. Het dak wordt uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast zijn onder andere energiearme liften, led verlichting en waterbesparend sanitair voorzien.

Feiten en cijfers

Lees meer informatie over het nieuwe onderzoeksgebouw in de Factsheet >

Factsheet_SWT