VU campus

Header_MF_Gracht
Actuele werkzaamheden op en rond de campus
De VU Campus wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoek voorzieningen te garanderen. De campus moet voor studenten en medewerkers ook gastvrij en comfortabel zijn.
Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen.

Buitenveldertsegracht
Afgelopen week is de gracht in twee fasen geluidloos gecontroleerd gevuld, waarbij dagelijks de gevel van het Hoofdgebouw werd gecontroleerd op waterdichtheid. In april worden de vlonders gerealiseerd. Hiervoor wordt de waterstand tijdelijk verlaagd.
20.03.2017
Verbouw werkzaamheden in gebouw MF  
Medio april start de verbouwing van bouwdeel H0. De ruimte wordt geschilderd en krijgt een iets andere indeling. Komende zomer huist IOO in in H0. Begin april worden gebruikers ook d.m.v. posters, bewegwijzering en lichtkrant op de hoogte gesteld van de afsluiting van het bouwgebied, omleidingsroutes, gebruik van liften, etc. Na de zomer starten de werkzaamheden in de ABCD vleugel, verdieping 1 t/m 4.
20.03.2017


We zien elkaar op de VU Campus

De VU heeft een gastvrije, centrale campus op de Amsterdamse Zuidas. De campus huisvest talent, wetenschappelijke staf en beschikt over uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. De VU Campus is een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar tegen komen en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De VU campus is volop in ontwikkeling en vormt zich naar de vragen en behoeftes van deze tijd. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm in de foyers, werktuinen en coffeecorners. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma, is de campus een stad in de stad.


English: a new campus