VU campus

Actuele werkzaamheden op en rond de campus
De VU Campus wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoek voorzieningen te garanderen. De campus moet voor studenten en medewerkers ook gastvrij, veilig en comfortabel zijn.
Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen.

Buitenveldertsegracht
De vlonder is geplaatst, de afrondende werkzaamheden staan gepland van 11 tot uiterlijk 17 juli. De vlonder zorgt voor een nieuwe recreatieplek op de campus.
20.06.2017
Verbouw werkzaamheden in gebouw MF  
Vooruitlopend op de verbouwing van de ABCD vleugels op verdieping 1 t/m 4 en C0 in het najaar, wordt in juli een aanvang gemaakt met de upgrade van deze ruimtes. In de zomermaanden start het afkoppelen en ontmantelen van de laboratoria in de vleugels ABC. Hier vinden ook de eerste sloopwerkzaamheden plaats van onder andere oude zuurkasten, wanden en plafonds.
12.06.2017


We zien elkaar op de VU Campus

De VU heeft een gastvrije, centrale campus op de Amsterdamse Zuidas. De campus huisvest talent, wetenschappelijke staf en beschikt over uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. De VU Campus is een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar tegen komen en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De VU campus is volop in ontwikkeling en vormt zich naar de vragen en behoeftes van deze tijd. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm in de foyers, werktuinen en coffeecorners. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma, is de campus een stad in de stad.


English: a new campus