Nieuws en actualiteiten

Lees het laatste nieuws over de ontwikkelingen op de campus

campustentoonstellingExpositie VU Hoofdgebouw, rond de Aula, 1 november 2018 tot 18 januari 2019

Vanaf 1 november tot 18 januari kun je bij de expositie ‘Op en onder de Campus’ een kijkje nemen onder de VU-campus. Ook zie je wat er de afgelopen 1.000 jaar gebeurde op de bovenste lagen van de grond - en wat er nog te gebeuren staat. Van de ontginning van Buitenveldert tot en met de bouw en de verdere ontwikkeling van de VU Campus.

Boringen tot wel 162 meter diep
In 2017 werden voor het aanleggen van een Warmte-Koude-Opslag (WKO) op de VU Campus diepe boringen tot wel 162 meter gedaan. Simon Troelstra, gepensioneerd Universitair Hoofddocent Aardwetenschappen, zorgde dat deze buitenkans optimaal voor de wetenschap werd benut. Hij vroeg boorbedrijf Tjaden om bij elke meter van de boring een zakje sediment te verzamelen. Drie studenten Geologie analyseerden voor hun bachelorscriptie onder begeleiding van Troelstra en collega Kees Kasse de bodemmonsters. De conclusies zie je in de expositie.

Meer informatie >

congresTweedaags congres met als doel reflectie op geschiedenis en toekomst van universiteitscampussen, in het bijzonder de VU-campus en haar relatie tot de Zuidas.

De Vrije Uni­ver­siteit en de Zuidas groeien snel naar elkaar toe, op weg naar een cen­trale speler en economisch ken­nis­cen­trum van het metropool­ge­bied Am­s­ter­dam. Geza­men­lijk staan ze boven­dien voor één van de groot­ste bouwop­gaves van Ned­er­land, waarin bedri­jf­sleven, on­der­wijs en weten­schap gemengd zullen wor­den met wonen, sport, cul­tuur en horeca. Welke toekom­stvisies schuilen hi­er­achter, in ruimtelijk en maatschap­pelijk opzicht? Is er een gemeen­schap­pelijke agenda? Maar ook: waar liggen de gren­zen? Is weten­schap te koop? Dit tweedaags con­gres stelt vra­gen over verleden, heden en toekomst van de re­latie tussen de VU en de Zuidas, tussen uni­ver­siteit en bedri­jf­sleven. Dag 1 (29 no­vem­ber) is gewijd aan cam­pu­son­twik­kel­ing in his­torisch per­spec­tief, dag 2 (30 no­vem­ber) aan beleid en re­flec­tie ten aanzien van de toe­nader­ing van de VU en de Zuidas.

Meer in­for­matie en aanmelden >

De restaurants en koffiebars op de VU zijn er om te eten, te studeren, te overleggen en elkaar te ontmoeten. Er is nu een website met informatie over de restaurants zoals weekmenu’s en openingstijden: http://www.vu-horeca.nl/

restaurant

toegankelijkheidDe Facilitaire Campus Organisatie (FCO) doet onderzoek naar fysieke toegankelijkheid op de campus voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij zullen komend jaar weer een scan uitvoeren omdat er nieuwe richtlijnen zijn gekomen. Jij kunt ook een bijdrage leveren. Zie je op de campus een situatie die je niet toegankelijk vindt, meld dit bij servicedesk.fco@vu.nl, bij voorkeur met foto. FCO zal dan - waar mogelijk - aanpassingen doen.


De VU is deze week gestart met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw onderzoeksgebouw op het terrein van de voormalige Schoolwerktuinen. In deze eerste fase worden voorbereidingen getroffen om de aan- en afvoer van het toekomstig bouwverkeer op en naar de bouwplaats in goede banen te leiden. Om de werkzaamheden op het terrein efficiënt en veilig uit te kunnen voeren kan het voorlopig niet door derden worden gebruikt. Om deze reden heeft de VU ook het tijdelijke contract met het Green Living Lab niet kunnen verlengen. Het lab heeft het terrein inmiddels volgens afspraak terug opgeleverd aan de VU.

Vanuit de Campusontwikkeling is uitgangspunt dat we zo zuinig mogelijk omgaan met onze omgeving. Het groen op het terrein waar ook het Green Living Lab tijdelijk was gevestigd, proberen we zo veel mogelijk te behouden zodat we er in de toekomst weer van kunnen genieten. We onderzoeken of we delen van het terrein al tijdens de bouw weer kunnen openstellen voor publiek. Ondertussen blijven we ons inzetten voor een groene campus. Dat is van belang voor een prettige werk- en studieomgeving in de stad. Lees meer >

3D is een meerdimensionale vrijplaats gericht op de versterking van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap, waar iedereen welkom is en alles bespreekbaar. 3D@VU is de nieuwe ruimte in het hart van de VU Campus (ruimte G095 in W&N), waar alles draait om Dialoog, Debat en Diversiteit. Het College van Bestuur heeft een werkgroep onder leiding van Ruard Ganzevoort ingesteld om bij te dragen aan een inclusieve en veilige universiteitscampus. De VU rekent het tot haar academische (en pedagogische) verantwoordelijkheid om gevoelige en maatschappelijke vraagstukken te agenderen die de samenleving en universiteitsgemeenschap verdelen. Hier kan iedereen verbonden aan de VU zich voor aanmelden. De werkgroep heeft een klankbordgroep ingericht bestaande uit zes studenten en zes medewerkers met een brede spreiding qua gender, geaardheid, etnische afkomst en religieuze achtergrond. Deze klankbordgroep heeft onder andere als taak adviseren over de programmering van 3D.

3D

Tussen 22 oktober t/m 15 november worden de automaten vernieuwd en is alleen nog (contactloos) betalen met je betaalpas mogelijk. Met de komst van de nieuwe koffie/thee-, frisdrank- en snackautomaten verdwijnt betalen met de Digitale Portemonnee. Heb je nog saldo op je VU-pas en/of blanco-pas maak je saldo op en laad zo min mogelijk op via de Magna Carta apparaten. Het terugstorten van saldo is niet mogelijk!

Wat betekent de komst van nieuwe automaten voor jou als:

 • VU-medewerker
  • Warme dranken halen met de medewerkerspas blijft kosteloos en kan ook contactloos 
  • De opties thee en koud water komen te vervallen in de automaten, behalve in de openbare gebieden 
  • De optie heet water blijft bestaan in de nieuwe automaten, waarbij alle automaten worden voorzien van losse theezakjes
 • VU-student
  • De Digitale Portemonnee verdwijnt definitief in deze periode; kijk voor de definitieve planning op www.vu.nl/horeca
  • Heb je nog saldo op je VU-pas en/of blanco-pas maak je saldo op en laad zo min mogelijk op via de Magna Carta apparaten. Het terugstorten van saldo is niet mogelijk!
  • Voor het kopiëren en betalen van je printen kun je nog wel saldo op je collegekaart zetten via Xafax PinPoint

Met contactloos betalen kiest de VU voor een makkelijker en veiliger betalingssysteem. 

De campus van de VU is levendig met academische evenementen als de opening van het academische jaar, Dies Natalis en een uitnodigend publiek evenementenprogramma met het VU Summerbreak Festival, het On the Rooff Film Festival georganiseerd door VU Connected en openlucht festival Open Air georganiseerd door de Griffioen en filmtheater Rialto. Ook worden er twee keer per maand op dinsdagavond twee films vertoond in collegezaal KC07 in het Hoofdgebouw: Rialto @VUCampus. De gastvrije campus van de VU host graag symposia, congressen en evenementen van gastpartijen en biedt daar verschillende representatieve ruimtes voor aan.