Nieuws en actualiteiten

Lees het laatste nieuws over de ontwikkelingen op de campus

Het ontwerp van het nieuwe Onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit heeft het duurzaamheidheidscertificaat BREEAM-nieuwbouw ontvangen. Het gebouw behaalde de score excellent.

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties.

Certificering niet vanzelfsprekend
Door onder meer de bijzondere onderzoeksfaciliteiten was een excellent-certificering bij dit gebouw niet vanzelfsprekend. In het gebouw komt onder andere verfijnde meetapparatuur die absoluut trillingsvrij moet staan. En dit terwijl de omgeving juist veel trillingen voortbrengt: in de directe omgeving liggen zowel tram- en treintrajecten en de ringweg van Amsterdam. Voor onder andere de laboratoria is extra klimaatbehandeling nodig.

Thijs Hendriks, projectleider: “Binnen BREEAM behaalde het gebouw minder punten op het onderdeel ‘materialen’ dan onze andere gebouwen, want er zijn veel heipalen en dikke betonnen damwanden tot wel 30 meter diep nodig om het gebouw helemaal trillingsvrij te krijgen. De vloeren zijn dik en voor de extra klimaatbehandeling zijn specifieke installaties noodzakelijk. Ondanks deze verzwarende eisen zijn wij er toch in geslaagd het materiaalgebruik zoveel mogelijk terug te dringen door slimme gewichtbesparende constructieve oplossingen.”

Duurzaam ontwerp
Een hele serie oplossingen en maatregelen compenseert de lagere score op ‘materialen’. Op de onderdelen ‘management’, ‘gezondheid en comfort’, ‘energie’, ‘transport’, ‘water’, ‘afval’ en ‘landgebruik en ecologie’ presteert het gebouw allemaal prima tot uitmuntend. Veel daglicht, ionisatie van de lucht, pv-panelen, LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie (warmte koude opslag) dragen daaraan net zo goed bij als waterbesparend sanitair, goede mogelijkheden voor afvalscheiding, vleermuiskasten en een groen dak met bijenhotels.

Sustainable Development Goals
De vernieuwing van de campus gebeurt stapsgewijs en zo duurzaam mogelijk. Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek, wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie en een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. De VU Campus heeft nu zeven gebouwen in gebruik met een duurzaamheidscertificaat. De VU wil in de toekomst de kosten voor huisvesting en energiegebruik terugdringen en in 2035 fossielvrij zijn. Dat betekent 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit.
Wegens werkzaamheden aan Zuidasdok is er van vrijdag 1 november tot en met zondag 3 november geen treinverkeer van en naar Station Zuid en RAI en is de A10 Zuid dicht. Maak je gebruik van de weg of het openbaar vervoer, houd dan rekening met een forse extra reistijd, afsluitingen en omleidingen.

Lees meer over alternatieve reismogelijkheden en omleidingsroutes op vu.nl/bereikbaarheid.

Het nieuwe universiteitsgebouw is een multifunctioneel gebouw. De begane grond en lagere etages zijn voor onderwijs en voorzieningen, op de hogere etages vindt onderzoek plaats en is de faculteit gehuisvest.

Het gebouw is casco opgeleverd en momenteel wordt de inbouw geplaatst. De verhuizing naar verdiepingen 7 t/m 12 staat gepland van begin november tot de week voor kerst. Dit zijn met name kantooromgevingen voor onderzoekers/docenten en promovendi, en enkele onderzoekslaboratoria. De inhuizing start op de 11e verdieping waarna 10, 9, 8 en 7 volgen. Elke week is er een verdieping aan de beurt. Verdieping 12 wordt als laatste in gebruik genomen.

De lagen 0 – 7 worden deels na de inhuizing van de kantoorverdiepingen in gebruik genomen en hebben een onderwijs en onderwijsinnovatieve opzet, met ruimte voor college, werkgroepen, (zelf)studie, Network  Teaching & Learning, het Universitair Centrum Gedrag en Bewegen (UCGB) en mixed classrooms. Het onderwijs in de ‘vlakke’ onderwijszalen start februari 2020.

De ‘schuine’ collegezalen - waarvan sommige ook gebruikt worden als theater- en filmzalen worden later opgeleverd en daarmee later in gebruik genomen. Die eerdere planning was september 2020, maar omdat we die planning niet met zekerheid kunnen halen plannen we de ingebruikname een semester later (per februari 2021), zodat studenten niet midden in het semester hoeven te wisselen van lokalen. Voor de programmering van cultuurfuncties is van belang dat dit ook op een logisch moment in het culturele seizoen wordt gerealiseerd. Met de partners is hierover goede afstemming.

Meer informatie over het Nieuwe Universiteitsgebouw >

collegezaal_nu

De Zuidas is inmiddels grotendeels 'verhard' door de intensieve bebouwing, waardoor de riolering de afvoer van hemelwater bij heftige regenbuien niet altijd meer aankan. Waterberging op platte daken draagt bij het aan het bufferen van water tijdens deze buien. Op een van de daken van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU is al een polderdak aangelegd om water te bufferen. Op het Hoofdgebouw wordt nu ook een polderdak aangelegd om de wateroverlast te verminderen. De werkzaamheden zijn half augustus gestart.

Polderdak Nieuwe Universiteitsgebouw

polderdak_nu
Donderdag 15 augustus kwam het Grachtenfestival naar de Botanische tuin Zuidas. Het Bob Hoving Quartet gaf een gratis lunchconcert. Bekijk het filmpje voor een impressie: 

bobhoving
In de Van der Boechorststraat vinden diverse werkzaamheden plaats. Vattenfal (voorheen Nuon) werkt er aan het warmtenet, Waternet vervangt de waterleiding en de straat wordt opnieuw ingericht. Op 2 september 2019 moet alles klaar zijn.

Opknapbeurt
De gemeente grijpt de gelegenheid aan om de Van der Boechorststraat, tussen de energiecentrale en de A.J. Ernststraat, een opknapbeurt te geven. Er komt nieuw asfalt en de tegels in het voetpad worden vervangen. Daarnaast verdwijnen aan de oostzijde van de straat ter hoogte van de VU de parkeerplekken. Daarvoor in de plaats komt een groenstrook. 

Wat merkt u van het werk?
De werkzaamheden beginnen in de week van 12 augustus. De ingangen van VU, Amsterdam UMC en Kinderrijk blijven bereikbaar. Het verkeer met een bestemming op het afgesloten deel van de Van der Boechorststraat raden we aan de omleidingsborden te volgen. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid.

boechorst
De ondergrondse fietsenstalling in het Hoofdgebouw is gerenoveerd en de ruimte is uitgebreid. Er zijn onder andere laadplekken voor elektrische fietsen gerealiseerd en er zijn nu speciale plaatsen voor fietsen met kratten. 

Fiets kwijt?
Voor de renovatie zijn de fietsen die nog in de stalling stonden, verwijderd. Ben je je fiets kwijt? Check bij de Servicedesk FCO (Hoofdgebouw 0B-01, 020-59 85 777) of je fiets voorkomt op de lijst van verwijderde fietsen. Fietsen die op de lijst staan, worden teruggegeven. Eind november gaan de overgebleven fietsen naar een goed doel.
Het archief van de Vrije Universiteit wordt overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam zodat het beschikbaar komt voor het publiek. Het universiteitsarchief ligt nu nog opgeslagen in kelders van de gebouwen van de VU. Ab Flipse (universiteitshistorictus): “Het is een grote stap voorwaarts dat het hele archief nu geïnventariseerd wordt en straks goed toegankelijk is voor onderzoekers en andere historisch geïnteresseerden.”

Lees het artikel in Het Parool van 8 juli.

archief_VU-too
foto: Too van Velzen

Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam - directie Zuidas publiceren jaarlijks het Duurzaamheidsverslag Zuidas, met hierin de belangrijkste initiatieven en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 11 april werd de zevende editie gepresenteerd.

Extra stappen naar duurzaamheid
Nu de urgentie voor verregaande maatregelen tegen klimaatverandering steeds meer evident wordt, zetten ook Zuidasbedrijven en lokale overheid extra stappen om duurzamer te opereren. Zo zijn ze bijvoorbeeld in 2018 samen overgestapt op groene energie, focussen we op afvalreductie en werken ze aan efficiënt en duurzaam laten bezorgen van bestellingen. 

VU scoort goed
De VU doet het goed op verschillende thema's:

 • Openbare ruimte
  VU is onderdeel van veiligheidsplatform Zuidas ten behoeve van de veiligheid in de openbare ruimte. De tentoonstelling ‘Op en onder de campus' wordt genoemd in relatie tot de ontwikkeling van de openbare ruimte. Zuidas ontwikkelde zich de afgelopen jaren van een leeg onbebouwd gebied tot een dynamisch woon- en werkgebied. De VU maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen kenniskwartier.
 • Gebouwen
  O|2 Labgebouw behaalde het Breeam certificaat. Het Nieuwe Universiteitsgebouw wordt genoemd als multifunctioneel duurzaam gebouw.
 • Energie
  Veel aandacht wordt besteed aan de warmte-koude opslag (WKO) van de VU.
 • Afval & Circulariteit
  VU is koploper in Zero Waste Zuidas.
 • Water & Groen
  VU deed mee met de 'Week zonder vlees'.
Op uitnodiging van Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie, verzamelden op 4 april om 08.00 uur bijna 100 collega’s van VU en Amsterdam UMC die zijn gehuisvest in gebouw MF voor een gezamenlijk ontbijt. Gebouw MF is een bijzonder gebouw met een diversiteit aan bewoners die allemaal werken aan onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. In september verhuisden opleiders, docenten, medewerkers én studenten van de Amstel Academie en de corporate academy van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden van Amsterdam UMC naar dit grotendeels gerenoveerde gebouw.

Interdisciplinaire initiatieven 
De ambitie is dat deze gezamenlijke huisvesting leidt tot mooie interdisciplinaire initiatieven, onderzoeken en ontmoetingen, gericht op 'brain, body en behaviour', en sport en bewegen. Tijdens het ontbijt spraken Josja van der Veer, Erik Scherder (Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen) en Lilian van Gulick (Directeur Bedrijfsvoering van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden van Amsterdam UMC).

Eigen kracht van mensen
Josja van der Veer legde de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het gebouw: "Er is steeds meer aandacht voor preventie en de eigen kracht van mensen, om zelf iets te doen aan hun omgeving, hun leefstijl, hun gedrag. Onderwijs en onderzoek op het gebied van fysieke en geestelijke gezondheid, gedrag en bewegen komen hier samen. Van heel fundamentele experimentele kennisontwikkeling tot toepassingen in de praktijk."

Vitale patiënten 
Erik Scherder vertelde over een proef om ziekenhuispatiënten een prettiger verblijf te geven en vitaler uit het ziekenhuis te laten komen. Zij krijgen maaltijden op maat en gaan meer bewegen. Patiënten leveren zowel lichamelijk als geestelijk in door in bed te liggen en slecht te bewegen. Daar komt verandering in.
De parkeergarage onder het Nieuwe Universiteitsgebouw biedt plaats aan circa 600 auto's en 1.600 fietsen. Het parkeerdeel wordt per 1 april in gebruik genomen, de fietsenstalling gaat later open.Handig om te weten:
 • De garage is uitsluitend toegankelijk voor abonnementhouders en bezoekers van VU, VUmc en ACTA.
 • Het adres is Van der Boechorststraat 5a, je bereikt de garage via de campusingang Van der Boechorststraat ('MF straat').
 • De naam van de garage is P3 VU Campus, zo wordt het ook op de ANWB-borden vermeld.
 • Er zijn 24 laadplekken voor elektrische auto’s en 6 invalideplekken.
 • Er zijn twee voetgangersuitgangen: aan de De Boelelaan en het Campusplein.
 • Het parkeertarief bedraagt 1€ per 17 minuten. Er kan contant, met pin- of creditkaart betaald worden.
 • De kortings- of waardekaarten VU-VUmc zijn ook in deze garage te gebruiken.
 • Het toegangssysteem voor deze garage werkt met kentekenherkenning, dit bevordert de in- en uitrijsnelheid. De 200 abonnementhouders zijn inmiddels benaderd om hun kentekengegevens door te geven. Ook krijgen zij een nieuwe parkeerpas die als backup dient als het kenteken niet herkend wordt door bijvoorbeeld een vervuilde kentekenplaat of als je gebruik maakt van een andere auto.
Meer informatie over P3 VU Campus >
join_the_pipeHet thema is dit jaar 'Leaving No One Behind' (zorg voor waterveiligheid voor ieder). De VU draagt structureel haar steentje bij aan het creëren van schoon drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden.

Projecten waar de VU aan meedoet:
 • Made blue 
  663 miljoen mensen op aarde hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Daar doen we samen wat aan: een liter voor een liter. Elke consumptie die uit een koffieautomaat komt, zorgt voor net zoveel schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. In 2018 heeft de VU 283.691 liter schoon drinkwater gedoneerd aan Made Blue. Met dit aantal geven wij 28 kinderen op school en 1 gezin thuis toegang tot schoon drinkwater voor de komende 10 jaar.
 • Earth water 
  Sinds kort is in de vending machine van de VU Earth water verkrijgbaar en hoef je geen PET-fles met water te kopen. Earth water is verpakt in een duurzame verpakking. Earth Water staat bovendien 100% van de nettowinst af aan waterprojecten in Azië en Afrika.
 • Join the pipe
  Op veel plaatsen op de campus vind je Join the pipe punten. Het bijbehorende hervulbare waterflesje kun je kopen in de vending machine op de VU. Met de opbrengsten van de flessen en tappunten in Europa zet Join the Pipe waterprojecten op in ontwikkelingslanden. Voor iedere BOGO-Bottle die wordt verkocht, wordt een fles aan een schoolkind in een ontwikkelingsland gedoneerd.
Wegens werkzaamheden wordt metro 51 vanaf 3 maart 2019 tot eind 2020 tussen Station Zuid en Amstelveen vervangen door bus 55. Route: Station Zuid - De Boelelaan/VU - Oranjebaan en verder. Voor de haltes tussen de VU en Oranjebaan neem je tram 5. Lees meer >

Tijdelijke-openbaar-vervoer-per-3maart2019
breeam

De VU heeft een BREEAM-NL In Use certificaat voor het laboratorium gebouw O2 behaald. Het O|2 Labgebouw (op de kruising De Boelelaan-Gustav Mahlerlaan) is gecertificeerd met de scores Excellent. De BREEAM-NL voor bestaande Hoger Onderwijsgebouwen is in 2015 opgestart door de Dutch Green Building Council in samenwerking met de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Saxion Hogescholen.

Het O|2 Labgebouw is ontwikkeld en ontworpen in de tijd dat BREEAM zelf nog in de opstartfase zat, een duidelijke BRL was toen nog niet voorhanden. Tijdens het ontwerp en de bouw had VU bouwdirecteur John van Houten duurzaamheid hoog in het vaandel. Verschillende gebouwinstallaties zijn onderzocht en beoordeeld door het Ontwerpteam en VU-Consultancy. Wat nu beloond wordt met een BREEAM Excellent score.

Betrokken personen vanuit de VU waren John van Houten, Willem Verduyn, Ilko van Genderen (BREEAM Expert, foto) en Hannah van der Leij (BREEAM Assessor, Built2Live Den Haag).

De VU start in februari met de pilot van het programma A Broader Mind, waarin bachelorstudenten aan maatschappelijke vragen werken en waarbij academische, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling vooropstaan. Eerstejaarsstudenten van vijf opleidingen doen mee aan de pilot van A Broader Mind: Criminologie, Sociologie, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en International Business Administration. In een van de programma's gaan de studenten onderzoek doen in de buurt Buitenveldert, in samenwerking met stadsdeel Zuid. Een mooie samenwerking waarbij we de omgeving betrekken bij onderzoek op de VU.

Het programmateam bestaat uit Kirstin de Boer en Nynke Rodenhuis.

Op dinsdag 5 februari 17.30 uur werd het programma feestelijk geopend in de Aula door o.a. Vinod Subramaniam, Rector Magnificus, en de leden van de bouwteams.
Maandag 21 januari is het kunstwerk Cytopia van Pinar Yoldas onthuld in het O|2 Labgebouw. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door een kankercel. Dit kunstwerk past goed bij het gebouw door het onderzoek op het gebied van Human Health and Life Science wat daar plaatsvindt. Gebruikers van O|2 waren betrokken bij het ontwerp van het kunstwerk.

Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie, vertelde bij de onthulling dat de VU een rijke traditie heeft in het verzamelen en exposeren van kunst. In de verschillende gebouwen en op de Campus zijn diverse kunstwerken te bewonderen.

Vice-voorzitter van College van Bestuur Marjolein Jansen voltooide het kunstwerk door het laatste puzzelstukje op de goede plek te plakken. Zij vertelde in haar toespraak: 'Kunst is niet alleen een verfraaiing van de omgeving, maar geeft ook inspiratie. Het opent nieuwe perspectieven. Daarom past het goed in een academische omgeving'.

Artikel van Ad Valvas >

kunstO2_marjolein

3D is een meerdimensionale vrijplaats gericht op de versterking van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap, waar iedereen welkom is en alles bespreekbaar. 3D@VU is de nieuwe ruimte in het hart van de VU Campus (ruimte G095 in W&N), waar alles draait om Dialoog, Debat en Diversiteit. Het College van Bestuur heeft een werkgroep onder leiding van Ruard Ganzevoort ingesteld om bij te dragen aan een inclusieve en veilige universiteitscampus. De VU rekent het tot haar academische (en pedagogische) verantwoordelijkheid om gevoelige en maatschappelijke vraagstukken te agenderen die de samenleving en universiteitsgemeenschap verdelen. Hier kan iedereen verbonden aan de VU zich voor aanmelden. De werkgroep heeft een klankbordgroep ingericht bestaande uit zes studenten en zes medewerkers met een brede spreiding qua gender, geaardheid, etnische afkomst en religieuze achtergrond. Deze klankbordgroep heeft onder andere als taak adviseren over de programmering van 3D.

3D