Nieuws en actualiteiten

Nieuws

Werkzaamheden rondom de campus

Actuele werkzaamheden op en rond de campus
De VU Campus wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoek voorzieningen te garanderen. De campus moet voor studenten en medewerkers ook gastvrij, veilig en comfortabel zijn.
Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen.

Fietspad Amstelveenseweg - De Boelelaan (zuidkant) afgesloten maart 2018
Van maandag 19 maart is het fietspad aan de zuidkant van de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de oversteek bij VUmc afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de noordzijde van de De Boelelaan.

Fietspad De Boelelaan - Van der Boechorststraat afgesloten
Het fietspad aan De Boelelaan ter hoogte van OZW is wegens werkzaamheden afgesloten tot 31 maart 2018. Daarna zal de gemeente starten met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte tussen de Van der Boechorststraat en OZW.

Verbouwwerkzaamheden in gebouw MF   
Vanaf 1 oktober wordt de volgende fase in het continueringsplan Medische Faculteit gestart. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor huisvesting van onderwijs, (droog) onderzoek van diverse onderzoekgroepen en opleidingen op het gebied van de medische-, gedrags, bewegings en gezondheidswetenschappen.

C-vleugel begane grond en ABCD-vleugels verdieping 1-4
Tot eind maart 2018 worden de C-vleugel op de begane grond en de A-, B-, C- en D-vleugels van verdiepingen 1 t/m 4 geüpgradet. De laboratoria zijn inmiddels naar het O|2 labgebouw verhuisd. Het onderwijs dat hier gegeven werd, is elders in de Medische Faculteit of op de Campus ondergebracht. Voor diverse zit-werkplekken zijn tijdelijk alternatieve oplossingen gevonden in het MF gebouw.

De ABCD-vleugels worden gelijktijdig aangepakt. Daardoor zijn tijdens de verbouwing in het pand diverse gangen en liften niet toegankelijk, omdat ze in het bouwgebied liggen. Concrete gevolgen zijn:
- Geen toegang via zij-ingang C-vleugel (Campus plein)
- GHJ-vleugel alleen bereikbaar via trappenhuis/lift G
- Ruimtes C470-474-478 alleen bereikbaar via lift A -> gang verdieping 5 -> trap C
- Lift A stopt alleen op verdieping -1, 0-5-6
- Lift C is buiten gebruik

juni 2018
Vertraging werkzaamheden in de Van der Boechorststraat/ ingang VU Campus
Het VU medisch centrum realiseert aan de Van der Boechorststraat een Imaging Center en een Diagnostisch Centrum. Deze gebouwen worden aangesloten op het warmte- en koudenet van het Coördinatiecentrum Energie (CCE ), gelegen op de VU Campus. Daarvoor moeten er leidingen van het CCE door de Van der Boechorststraat naar de nieuwbouw gelegd moeten worden. Daarnaast moeten de waterleiding in de Van der Boechorststraat, in opdracht van Waternet, over een lengte van ca. 140m worden verstaalt.
De werkzaamheden aan de warmte- en koudeleidingen in de Van der Boechorststraat worden uitgevoerd ter hoogte van de inrit van het campusterrein VU (P3). Het verstalen van de waterleiding wordt uitgevoerd vanaf De Boelelaan tot voorbij de inrit van het campusterrein (P3).
Gepland was om alle werkzaamheden half oktober af te ronden, maar het werk heeft door een aantal tegenslagen vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind november gereed zijn. Dan zal ook de doorgaande route voor de fietsers en de voetgangers langs de oneven zijde van de Van der Boechorststraat van het Kinderdagverblijf tot aan de inrit VU-Campus weer hersteld zijn.
30.10.2017

Evenementen

De campus van de VU is levendig met academische evenementen als de opening van het academische jaar, Dies Natalis en een uitnodigend publiek evenementenprogramma met het VU Summerbreak Festival, het On the Rooff Film Festival georganiseerd door VU Connected en openlucht festival Open Air georganiseerd door de Griffioen en filmtheater Rialto. Ook worden er twee keer per maand op dinsdagavond twee films vertoond in collegezaal KC07 in het Hoofdgebouw: Rialto @VUCampus. De gastvrije campus van de VU host graag symposia, congressen en evenementen van gastpartijen en biedt daar verschillende representatieve ruimtes voor aan.

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli