Starten en ondernemen

Valorisatie is één van de kernactiviteiten van de universiteit. Via valorisatie leveren wetenschappers met hun onderzoek een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij. De Amsterdam Venture Studios en het Demonstrator Lab in het W&N Gebouw bieden studenten en onderzoekers van de VU de gelegenheid om hun kennis om te zetten in tastbare producten, diensten of processen. Ondersteund door het valorisatiecentrum IXA is het de plek op de campus om een bedrijf te starten, en deze te laten groeien. Naast toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en laboratoria is de nabijheid van getalenteerde en ambitieuze studenten een groot voordeel voor startups.