Coördinatie Centrum Energie

CCE


Bezoekadres

Van der Boechorststraat 5
1081 BT Amsterdam

Het Coördinatie Centrum Energie (CCE) is in de jaren 1967-1977 in fasen gebouwd. Het was bedoeld om het afval van VU te verbranden, waarbij de vrijgekomen energie werd gebruikt als verwarming van VU en VUmc. Voor de af- en aanvoer van afval en energie werden de ondergrondse tunnels tussen de gebouwen gebruikt.

Het Energiecentrum levert tegenwoordig nog steeds energie aan de VU en VUmc. Er wordt nu nog aardgas gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. Het CCE levert warmte met hoge temperatuur (170 oC) voor toepassingen zoals bevochtiging, sterilisatie en koken, en met lage temperatuur (135 oC) voor het verwarmen van gebouwen. Maar het levert ook koude (6 oC) voor de klimaatbeheersing van de gebouwen. Daarnaast levert het CCE gassen en perslucht voor het VUmc en voor laboratoria en aardgas voor laboratoria. Ook is het CCE verantwoordelijk voor het leveren van voldoende (gekoeld) water, drinkwater, gedemineraliseerd en permeaat water.

VU werkt samen met VUmc om in 2035 fossielvrij te zijn, dat is 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit. Op het gebied van energievoorziening werkt de VU aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en aan het verduurzamen van de opwekking. VU en VUmc hebben in 2017 het Energie Masterplan 2035 vastgesteld. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven. De ambitie is om binnen tien jaar op het gebied van duurzame, betaalbare en betrouwbare energie in de top-3 te staan van universiteiten en universitair medische centra in Nederland.