Campus in ontwikkeling

O2mikado

De universiteit haalt haar primaire bestaansrecht uit het geven van onderwijs en onderzoek. Daar hebben we gebouwen voor nodig waar onze studenten colleges kunnen volgen en studeren en waar onze medewerkers colleges kunnen geven, onderzoek doen en onze studenten kunnen ondersteunen bij hun studie. Onze gebouwen zijn in de jaren ’70 gebouw en zijn toe aan vernieuwing of vervanging omdat zij niet meer voldoen aan de behoeften van deze tijd en kostbaar zijn als het gaat om energiebesparing. Studenten hebben de afgelopen jaren in enquêtes regelmatig aangegeven de faciliteiten niet voldoende te vinden. Daar werken we hard aan, en daar zijn investeringen voor nodig. Daarbij blijven onderwijs en onderzoek altijd het uitgangspunt. Flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbewustzijn zijn belangrijk drivers bij de campusontwikkeling. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm in de foyers, werktuinen en coffeecorners. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma, is de campus een stad in de stad.

Ontmoeting
Ontmoeting is het sleutelbegrip bij de vernieuwing van de VU campus, die onderdeel uitmaakt van een integrale ontwikkeling van de Zuidas en de Metropoolregio Amsterdam.
De VU en het VUmc zijn belangrijke aanjagers van die ontwikkeling en werken hiervoor samen in het deelgebied Kenniskwartier met de gemeente Amsterdam.
Onderwijs, onderzoek en zorg zijn aanvullende functies op de Zuidas waar, naast hoogwaardige kantoren, ook (studenten)woningen staan.
De VU vernieuwt stapsgewijs zodat de campus een goed functionerend geheel blijft. Er komen meer open en lichte gebouwen rondom het campusplein. Mooie voorbeelden van nieuwbouw zijn het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) waar de VU en de UvA samenwerken. Naast ACTA staat het spectaculaire O|2 Labgebouw waar wetenschappers van UvA, VU en VUmc nauw samenwerken binnen het onderzoeksthema Human Life Sciences. In aangrenzende nieuwbouw komen verwante bedrijven. Naast het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn wordt het Nieuwe Universiteitsgebouw gerealiseerd.

Wonen
Nabij de VU campus komen steeds meer woningen: luxe appartementen en uiteraard ook studentenwoningen. Satellietcampus Uilenstede is vernieuwd en in de toekomst kan er ook op de VU campus worden gewoond. De eerste 1.200 studentenwoningen op de campus komen aan het campusplein, het bruisend hart van de campus.

Team Campusontwikkeling
De Facilitaire Campus Organisatie (FCO) is de 'corporate real estate' organisatie van de VU. Het team Campusontwikkeling FCO is verantwoordelijk voor de vernieuwing van de campus. Het Instellingsplan Vrije Universiteit 2015-2020 -met daarin opgenomen de Visie VU 2025- en het Masterplan VU Campus zijn de leidraad voor de vernieuwing. Het masterplan van de VU is in samenhang met de planvorming van het VUmc opgesteld. VU en VUmc zijn samen aanjagers van de ontwikkelingen van het Kenniskwartier. VU en VUmc werken hierbij samen met de gemeente Amsterdam en verschillende partners van de organisatie Hello Zuidas voor gebiedsmanagement in Zuidas.

Regionale samenwerking: Amsterdam Economic Board
De Metropoolregio Amsterdam wil zich ontwikkelen tot een ‘global business gateway’. In 2010 werd de Amsterdam Economic Board hiertoe opgericht. De Board ondersteunt duurzame samenwerking, innovatie en groei in de regio en versterkt de internationale concurrentiepositie.
Er zijn zeven sleutelgebieden benoemd: ICT, Creatieve Industrie, Rode Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening, Logistiek & Handel, Flowers & Food, en Toerisme & Congressen.
Logischerwijs ontstaat een meer intensieve samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
020 59 86666
VU-campusontwikkeling@vu.nl