O|2 Labgebouw

 banner O2

Bezoekadres

De Boelelaan 1108
1081 HZ Amsterdam

Het O|2 Labgebouw op de VU Campus in Amsterdam is een van de eerste gebouwen in academisch Nederland dat is ontwikkeld voor een instellingsoverstijgend onderzoeksthema: Human Life Sciences. Sinds januari 2016 werken hier wetenschappers van VU en VUmc aan maatschappelijke vraagstukken in een mix van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek.

In het gebouw maken onderzoekers gebruik van een state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur waarbij ook samenwerkingspartners en commerciële partijen kantoor- en laboratoriumvoorzieningen kunnen huren (labhotel). In het gebouw zijn naast een grote hoeveelheid biochemische labs ook synthese labs, een radionucliden lab en een ML-III lab. Dit betekent dat je er mag werken met veroorzakers van niet dodelijke ziekten.

Gezamenlijke investeringen in kostbare onderzoeksapparatuur voor collectief gebruik zorgt voor het efficiënt en effectief benutten van onderzoeksgelden. Het ‘op-koffie-automaat-afstand-van-elkaar-werken’ stimuleert kennisuitwisseling en laagdrempelige samenwerking.

Duurzaamheid
Het nieuwe gebouw is zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De laboratoria hebben een hoge mate van flexibiliteit. De koeling geschiedt met water uit de Nieuwe Meer en de overige energie komt van het Energiecentrum VU/VUmc. Het gebouw heeft een groen sedumdak, wat water opneemt en isolerend werkt. Het pand heeft door de constructie veel binnenvallend daglicht en dit geeft besparing op kunstmatige verlichting.

Wat gebeurt er allemaal in het O|2 Labgebouw (PDF)