Onderzoeksgebouw VU - locatie Schoolwerktuinen

Het Onderzoeksgebouw VU wordt een bèta-medisch Labgebouw van 22.500 m2 en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. De oplevering is naar verwachting in 2022. Het gebouw zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten nodig voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Denk aan elektromicroscopie en trillingsvrije laserlaboratoria met constante temperatuur en R&D faciliteiten voor samenwerking met derden. Maar ook campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties. Het gebouw is ontworpen door CEPEZED.