Team Campusontwikkeling

 Team Campusontwikkeling

empty

De Facilitaire Campus Organisatie (FCO) is de 'corporate real estate' organisatie van de VU. Het team Campusontwikkeling FCO is verantwoordelijk voor de vernieuwing van de campus. Het Instellingsplan Vrije Universiteit 2011 - 2015 -met daarin opgenomen de Visie VU 2025- en het Masterplan VU Campus zijn de leidraad voor de vernieuwing. Het masterplan van de VU is in samenhang met de planvorming van het VUmc opgesteld. VU en VUmc zijn samen aanjagers van de ontwikkelingen van het Kenniskwartier. VU en VUmc werken hierbij samen met de gemeente Amsterdam en verschillende partners van de organisatie Hello Zuidas voor gebiedsmanagement in Zuidas. 

Regionale samenwerking: Amsterdam Economic Board
De Metropoolregio Amsterdam wil zich ontwikkelen tot een ‘global business gateway’. De Amsterdam Economic Board werd hiertoe in 2010 opgericht. De Board ondersteunt duurzame samenwerking, innovatie en groei in de regio en versterkt de internationale concurrentiepositie. Er zijn zeven sleutelgebieden benoemd: ICT, Creatieve Industrie, Rode Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening, Logistiek & Handel, Flowers & Food, en Toerisme & Congressen. Logischerwijs ontstaat een meer intensieve samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

POSTADRES: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
TELEFOON: 020 59 85985
E-MAIL: VU-campusontwikkeling@vu.nl

Lees het interview met Josja van der Veer (directeur VU FCO) in Ad Valvas.