Vernieuwing gebouw Medische Faculteit

 Medische Faculteit

In 2016 is de begane grond van gebouw MF grondig vebouwd en getransformeerd in een gastvrije ruimte met een eigentijds restaurant, een koffiecorner en diverse studieplekken voor ontmoetingen en kennisuitwisseling.
Stapsgewijs verhuist - tot ongeveer 2018 - een groot aantal VU en VUmc medewerkers uit het gebouw MF naar het O|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw. Een deel van de gebruikers blijft binnen het gebouw en verhuist intern naar een andere locatie. Alle verschuivingen en verhuizingen bieden kansen om het gebouw te renoveren zodat het pand tot 2028 kan blijven functioneren en, nog belangrijker, dat medewerkers ook in een prettige en veilige omgeving kunnen blijven werken.

Eén van de uitgangspunten bij de renovatie en verbouwing is een efficiëntere indeling van het gebouw. Het plan voor gebouw MF  gaat uit van continuering van het gebouw (ca. 45.000 m2) tot minimaal 2028. Trends op het gebied van onderwijsinnovatie (intensivering, digitalisering, gevarieerde studieplekken, technische infrastructuur) zijn meegenomen in het plan. Deze kwaliteitsslag maakt het gebouw aantrekkelijker, representatiever, versterkt de overzichtelijkheid en draagt bij aan een betere benutting van de beschikbare ruimte.
Zo anticiperen we op de groei van de VU, op nieuwe samenwerkingsvormen en allianties en brengen we nieuwe toekomstige gebruikers dichter bij elkaar. Daarnaast verlengen wij de levensduur van dit pand.