Niet roken is de norm

Dat is de ambitie van de VU. Daarom is de VU Campus vanaf 31 mei 2020 volledig rookvrij. Hiermee realiseren we een nog prettigere en gezondere studeer- en werkomgeving en leveren we een bijdrage aan een Rookvrije Generatie.

Een deel van het campusterrein, het gebied rondom het 0|2 Labgebouw, ACTA en de Botanische Tuin Zuidas is, tegelijk met Amsterdam UMC, al per 1 oktober 2019 rookvrij (zie plattegrond). 

Het terrein van Amsterdam UMC is per 1 oktober 2019 volledig rookvrij. Amsterdam UMC wil als zorginstellingsomgeving het goede voorbeeld geven en zo aan de patiënten, medewerkers en bezoekers uitstralen dat roken grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dus niet meer past bij de waarden van het ziekenhuis. Gezien de ligging van de terreinen en gezien het feit dat ACTA ook een gezondheidsinstelling is sluiten ACTA, O|2 en de Botanische tuin Zuidas bij de vervroegde overgang van Amsterdam UMC aan.

Met een rookvrije campus geeft de VU uiting aan haar rol als maatschappelijk betrokken organisatie met een verantwoordelijkheid naar de samenleving en naar de studenten. De VU geeft hiermee invulling aan het profileringsthema Human Health & Life Sciences en de duurzaamheidsvisie People, Planet & Prosperity. Onlangs ondertekende de VU de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Eén van de doelen is 'gezondheid en welzijn voor iedereen, van jong tot oud'.
Rook je en wil je van de gelegenheid gebruik maken om te stoppen? Samen stoppen is makkelijker dan alleen. Het AMC heeft het succes onderzocht van stoptober. En wat blijkt: door deelname aan stoptober heb je 5x meer kans blijvend te stoppen met roken. 70% van de deelnemers houdt het vol om 28 dagen niet te roken! Na drie maanden is ruim 50% van de deelnemers nog steeds rookvrij.

Statistieken van de VU
Op basis van onderzoek van het Trimbos instituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek, schatten we dat er ongeveer 850 medewerkers en 5000 studenten van de VU roken. Niet roken wordt de norm: de hele VU Campus wordt rookvrij. Sinds 1 oktober is het terrein rondom Amsterdam UMC, ACTA, het O|2 Labgebouw en de Botanische tuin Zuidas rookvrij.  

Wanneer is de VU Campus definitief rookvrij?
De VU Campus is per 31 mei 2020 volledig rookvrij. Je mag dan nergens meer op de campus roken. De terreinen rondom het O|2 Labgebouw , ACTA en de Botanische tuin Zuidas zijn al sinds oktober 2019 rookvrij.

Waarom gaan wij eerder over dan de landelijk vastgestelde datum van 1 augustus?
Met een rookvrije campus geeft de VU uiting aan haar rol als maatschappelijk betrokken organisatie met een verantwoordelijkheid naar de samenleving en naar de studenten. De VU geeft hiermee invulling aan de profielthema’s Human Health & Life Sciences en onze duurzaamheidsvisie People, Planet & Prosperity. Onlangs ondertekende de VU de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Eén van de doelen is 'gezondheid en welzijn voor iedereen, van jong tot oud'. Uit onderzoek blijkt bovendien dat jongeren eerder beginnen met roken als zij anderen zien roken.

Waar geldt het rookverbod?
Het verbod geldt voor de gehele VU Campus en de terreinen rondom het O|2 Labgebouw, ACTA, de Botanische tuin Zuidas en het terrein rondom Amsterdam UMC - locatie VUmc. Voor een overzicht van het volledige terrein zie plattegrond.

Hoe past dit beleid in het landelijk beleid?
Er loopt een wetgevingstraject om scholen en universiteiten per 1 augustus 2020 wettelijk te verplichten zorg te dragen voor rookvrije onderwijsterreinen.

Mag ik wel een e-sigaret roken of een ander product zonder tabak?
Nee, het rookverbod geldt ook voor e-sigaretten en andere rookproducten zonder tabak.

Kan de VU geen rookplek creëren ergens buiten het zicht?
Nee, de VU wil een gezonde campus creëren. Zie ook (link naar Maatschappelijke verantwoordelijkheid).

De wetgeving is een belasting voor de roker. Wordt er iets aangeboden aan VU-medewerkers en studenten?
Nee, er worden vanuit de VU geen ‘stoppen-met-roken’ cursussen aangeboden. Je kunt vaak wel terecht  bij je zorgverzekeraar  Vanaf 2020 mogen zorgverzekeraars GEEN eigen risico meer in rekening brengen bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering bij gecontracteerde zorgaanbieders. Met het volgen van een stoppen-met-rokenprogramma is de kans aanzienlijk groter dat men stopt met roken.  Informeer bij je zorgverzekering naar de mogelijkheden , vaak heb je één keer per jaar recht op begeleiding bij het stoppen met roken. Voor begeleiding bij het stoppen met roken kun je terecht bij je huisarts.   

Vergoeding vanuit de zorgverzekering geldt alleen voor bewezen methoden en middelen, zoals:

  • Persoonlijke coaching
  • Groepstrainingen
  • Voorgeschreven medicijnen
  • Voorgeschreven nicotine vervangende middelen

Het lukt mij niet om te stoppen, ik heb het al een paar keer geprobeerd, wat nu?
Stoppen met roken is niet eenvoudig. Gemiddeld hebben rokers vier tot zes pogingen nodig om te stoppen met roken. Laat je informeren over de verschillende mogelijkheden om te stoppen met roken . Informeer bij je ziektekostenverzekering naar hulp bij het stoppen met roken.

Geldt het rookverbod ook voor het terras van The Basket en andere (toekomstige) horecagelegenheden op de VU Campus?
Ja, want deze bevinden zich op het terrein van de VU Campus.

Mag ik niet zelf bepalen of ik rook of niet?
Zien roken, doet roken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat jongeren eerder beginnen met roken als zij anderen zien roken. Je mag zelf bepalen of je rookt of niet, het mag alleen niet meer op de rookvrije VU Campus. Hiermee hopen we je wel het juiste duwtje te mogen geven in de gezonde richting. Zie ook vraag één.

Hoe wordt er gehandhaafd?
De terreincoaches of de surveillerende beveiligingsbeambten zullen mensen informeren en attenderen op het nieuwe rookbeleid. Zij zullen mensen die op de campus roken aanspreken. Iedereen die op de campus werkt of studeert kan hen daarbij helpen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een gezonde en rookvrije campus te realiseren.

Vragen?
Heeft u vragen, mail dan naar [email protected]