Veiligheid op de VU

De VU heeft een open en gastvrije campus en een actieve rol in het herkennen, voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s. Dit doen we niet alleen. Hier hebben we jouw hulp bij nodig.

De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen: 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU; 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame en de beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden.

Wat doet de VU aan veiligheid en hoe draag jij bij:

De veiligheid op de VU wordt gewaarborgd door diverse maatregelen:

  • 24 uur per dag cameratoezicht in en rondom de gebouwen van de VU.
  • 24 uur per dag is er beveiliging en in de meeste gebouwen is er ook een gastdame. De beveiligers en de gastdames zijn gastvrij en alert en worden getraind afwijkende situaties te herkennen en te melden. 
  • Voor vragen of meldingen kunnen medewerkers, studenten en bezoekers terecht bij alle recepties of gastdames in de gebouwen en bij de Security Desk gevestigd in de kelder van het Hoofdgebouw (KC-04).
  • In geval van nood is de beveiliging bereikbaar op het interne VU alarmnummer 22222 of 020 5982222. 
  • Voor acute hulp buiten de campus van de Vrije Universiteit bel je 112.
  • Voor VU-studenten die in het buitenland verblijven is dit +31 (0)20 6444117.

Naast acute situaties zijn er ook andere situaties denkbaar waarin een medewerker of student zich niet veilig voelt. Om onveilige situaties te melden is een centraal meld- en adviespunt voor incidenten ingericht. Hier kunnen medewerkers en studenten op vertrouwelijke basis melding maken van onveilige situaties en fysieke incidenten. Wil je een melding maken over sociale onveiligheid als stalking, bedreiging, intimidatie of ander gedrag waarbij je veiligheid in het gedrang komt mail of bel dan naar Rob Pel, Adviseur Veiligheid en Regiehouder Zorgwekkend gedrag, via 06-55121267 of [email protected] of zijn plaatsvervanger Rosanne van Kampen, voorzitter Expertteam Sociale Veiligheid, 06-15832514 of [email protected].

Op een melding wordt altijd gereageerd. Er worden passende maatregelen genomen om daar waar mogelijk de situatie op te lossen en herhaling te voorkomen. 

Het meld- en adviespunt wordt mede gebruikt om het veiligheidsgevoel te monitoren. Hiernaast is, in het kader van gedeelde verantwoordelijkheid, een actieve samenwerking met instanties, zoals politie en gemeente, gestart.

Binnen de Vrije Universiteit is er de Commissie Integrale Veiligheid. Deze commissie stelt zich als doel risico’s te onderkennen, te wegen en maatregelen te nemen waardoor risico’s beheersbaar gemaakt worden. De Integrale Veiligheidsvisie (PDF) stelt onder meer dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat de VU een brede zorgplicht heeft. Deze zorgplicht geldt in eerste instantie voor de gebouwen en omgeving van de VU Campus, alsook voor de studentenhuisvesting op Uilenstede. De VU is aangesloten bij het veiligheidsplatform van Uilenstede.
Medewerkers en studenten aan de VU zijn ook zelf verantwoordelijk voor een veilige campus. Er zijn diverse bewustwordingscampagnes, waaronder de campagne ‘Samen houden we de VU veilig’. Hiernaast worden er ook workshops aangeboden over ‘zorgwekkend gedrag’ aan studentendecanen en studieadviseurs. Bewustwording en handelingsperspectief is ook hier een belangrijk thema.

Het Security and Operations Control Center van de VU onderzoekt en coördineert de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten waarbij medewerkers, studenten en/of systemen van de VU betrokken zijn. Dit geldt voor incidenten die afkomstig lijken te zijn van de VU, en die waarbij de VU slachtoffer is geworden.

Neem bij (het vermoeden van) een inbreuk op de beveiliging direct contact op met SOCC via [email protected].
rob_pel
Het begint bij melden
Wat doe jij als je ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ervaart of ziet gebeuren? Iedere vorm van gedrag en communicatie die jij als onprettig of onveilig ervaart, is het waard om te melden. Wil je iets melden of vragen? Kijk dan op VUnet.
Veiligheid_PhishingPhishing. Laat je niet aan de haak slaan. Hoe alert ben jij online?
Benieuwd naar hoe alert jij online bent. Doe de test >
pas_kwijt
Voorkom misbruik VU pas: meld verlies of diefstal direct bij de Security Desk
Als VU medewerker en/of student ontvang je een persoonlijke pas van de VU. Raak je je pas kwijt, meld dit direct bij de Security Desk.
Veilig inloggen in twee stappen
Veilig inloggen in twee stappen
De VU beschermt persoonlijke en gevoelige informatie. Daarom loggen medewerkers straks in twee stappen veilig in.

Veiligheid_diefstal_awareness
Geef diefstal geen kans, houd je spullen bij de hand. Zijn ze toch verdwenen?
Meld dit bij VU beveiliging, Hoofdgebouw, KC-04, of bel 85854 of 020-5985854.
Wat kun je doen na verlies of diefstal van privé- of VU-eigendommen?
vloersticker_smombie

Ben jij een smombie?
Een smombie is een samentrekking van ‘mobiele telefoon’ en ‘zombie'. Het is iemand die zó opgaat in zijn of haar mobiel en daardoor weinig meer meekrijgt van wat er in de omgeving gebeurt. De term klinkt lief, maar kijk eens wat er in het drukke verkeer kan gebeuren met smartphone junkies.

Sluit je niet af. Neem actief deel aan het verkeer!
Veiligheid_Onwel

Ben jij voorbereid? Zet het VU alarmnummer 020-5982222 in je mobiel. 
Wat doe je nog meer in geval van brand, ongeval of calamiteit? Op de VU calamiteitenkaart vind je alle informatie.

Doe de calamiteitentest

Veiligheid_IDHoud je VUnet ID en wachtwoord privé, geef deze niet aan je vrienden mee!
Z_cardVU calamiteitenkaart