Bureau Pedel

Bureau Pedel begeleidt de administratieve promotieprocedure namens de rector magnificus van de Vrije Universiteit. Het organiseert en bereidt academische plechtigheden voor zoals promoties, oraties, afscheidsredes, de opening van het academisch jaar en de viering van de Dies Natalis. Bureau Pedel draagt zorg voor de academische rituelen.

Rondom de uitvoering van de academische plechtigheden wordt het bureau ondersteund en geassisteerd door gastvrouwen, Hoogleraren kunnen o.a. bij hen terecht voor leentoga’s en vragen over het gebruik van de togakamer.

Bureau Pedel
De Boelelaan 1105
kamer 2D-05, VU hoofdgebouw
1081 HV Amsterdam
pedel@vu.nl
020-5985309

Bureau Pedel medewerkers:
Nicoline van Os
Barbara Zegveld
Marianne de Gans

Gastvrouwen:
Veronica Ostberg
Cisca Dros
Cees Coomans 
     
kamer 1C-17 (naast het auditorium)
020-5985945


Diploma’s waarmerken: origineel diploma en een kopie mee te nemen. Iedere dag behalve maandag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Promotievergoeding
In overleg heeft het College van Decanen besloten per 1 januari 2017 de promotievergoeding aan promovendi van Bureau Pedel te laten vervallen. Vanaf dat moment is er alleen een facultaire bijdrage aan de promovendus bij het realiseren van diens promotie.