Bureau Pedel

Bureau Pedel draagt zorg voor de academische rituelen. Het bureau begeleidt de administratieve promotieprocedure namens de rector magnificus van de Vrije Universiteit. Het organiseert en bereidt academische plechtigheden voor zoals promoties, oraties, afscheidsredes, de openening van het academisch jaar en de viering van de Dies Natalis.

Bureau Pedel
De Boelelaan 1105
kamer 2D-05, VU Hoofdgebouw
1081 HV Amsterdam
E    pedel@vu.nl
T    020-5985309

Openingstijden balie:
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Openingstijden tijdens zomerreces 2019
15 juli t/m 16 augustus: geopend di, wo, do van 10:00-12:00 uur
29 juli t/m  2 augustus (week 31): gesloten

Opening hours during summer break 2019
July 15th till August 16th: open Tue, Wed, Thu from 10:00-12:00 AM
July 29th till August 2nd (week 31): closed

Medewerkers Bureau Pedel:
Barbara Zegveld
Marnix Veldman
Marianne de Gans
Ellis Verkerk


Gastdames en -heren

Rondom de uitvoering van de academische plechtigheden wordt Bureau Pedel ondersteund en geassisteerd door gastdames en -heren. Hoogleraren kunnen o.a. bij hen terecht voor leentoga’s en vragen over het gebruik van de togakamer.

Gastdames en -heren
De Boelelaan 1105
kamer 1C-17, VU Hoofdgebouw (naast Auditorium)
1081 HV Amsterdam
T    020-5985945    Bij geen gehoor mail uw vraag naar veronica.ostberg@vu.nl.

Medewerkers:
Veronica Ostberg
Cisca Dros
Cees Coomans