Centrale Studentbegeleiding

Centrale Studentbegeleiding (CSB) is er voor studenten die meer uit hun studie willen halen of juist een steuntje in de rug nodig hebben. Soms zal een studieadviseur of mentor je doorverwijzen, maar je kunt ook op eigen initiatief contact zoeken. Centrale Studentbegeleiding biedt begeleiding en training in de vorm van:

Gesprekken met:
- Studentendecanen (bv over studievertraging, financiële of persoonlijke problemen)
- Studentenpsychologen (bv over faalangst, eenzaamheid of somberheid)

 Trainingen op het gebied van:
- Beter studeren
- Persoonlijke effectiviteit
- Studeren met een beperking
      
De Loopbaanadviseur voert geen individuele gesprekken meer, maar houdt zich vooral bezig met beleid.

Onder CSB valt ook de eenheid VASVU.

Procedures en regelingen
Bij CSB is informatie verkrijgbaar over verschillende procedures en (klachten)regelingen, zoals de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS).

CSB geeft ook advies met betrekking tot:
- Het indienen van een klacht bij de studentenombudsman
- Het in contact komen met een vertrouwenspersoon
- Het indienen van een bezwaar of beroep


Studeren met een beperking

Voor studenten met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte biedt Centrale Studentbegeleiding speciale ondersteuning.