Uitspraken 2019

Uitspraak 2019.01.845
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.02.846
Negatief bindend studieadvies, ongegrond

Uitspraak 2019.03.847
Aanvang scriptietraject, ongegrond

Uitspraak 2019.04.848
Erkenning keuzevak als onderdeel major, gegrond

Uitspraak 2019.05.849
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.06.850
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.07.851
Sanctie wegens fraude, kennelijk niet-ontvankelijk

Uitspraak 2019.08.852
Vrijstellingen, ongegrond

Decision 2019.08.852
Exemption for examinations

Uitspraak 2019.09.853
Negatief bindend studieadvies, gegrond

Uitspraak 2019.10.854
Intekenen voor een vak, gegrond

Decision 2019.10.854
Registration for a course, well-founded

Uitspraak 2019.11.855
Wijziging getuigschrift, ongegrond

Decision 2019.11.855
Delete subjects from degree certificate, unfounded

Uitspraak 2019.12.856
Ongeldig verklaren tentamen, gegrond