Studentendecanen

Afbeelding decanenteam

Van links naar rechts: Jan Nieuwenhuis; Karin Waanders; Marjorie Wielkens; Mariken Blom; 
studentendecanen@vu.nl

De studentendecaan adviseert en begeleidt studenten over zaken die niet over de inhoud van de studie gaan. De student kan in verband met vragen over onderstaande onderwerpen een afspraak maken voor een adviesgesprek. Onderwerpen zijn:
•    Financiën, bijvoorbeeld in verband met voorzieningen van DUO, een uitkering of verzekering;
•    Financiële consequenties persoonlijke omstandigheden, studievertraging, stoppen met de studie voor 1 februari;
•    Aanvraag financiële ondersteuning via de regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Voor studenten, die hun studievertraging voor 1 september 2015 bij een studentendecaan hebben gemeld, is de Regeling FOS tot 1 september 2017 nog van toepassing;
•    Aanvraag financiële ondersteuning via de Regeling Profileringsfonds;
•    Geldende rechten en plichten voor studenten (Studentenstatuut, Regeling Aanmelding en Inschrijving);
•    Bezwaar in verband met de Wet Modern Migratiebeleid;
•    Procedures ten aanzien van bezwaar en beroep;
•    Voordracht urgentiehuisvesting;
•    Aanvraag status Topprestatie in het kader van de Faciliteitenregeling;
•    Coördinatie van de begeleiding ten behoeve van studenten met ASS of AD(H)D
•    Aanvraag financiële ondersteuning via particuliere fondsen, bijvoorbeeld in verband met studeren in het buitenland);
Verder kunnen cursisten, die deelnemen aan het voorbereidend jaar bij het VASVU, begeleiding van een studentendecaan ontvangen. 


Een afspraak maken

Je kunt zelf een afspraak inboeken in de Online agenda van de studentendecaan.

Kies 'toon alle beschikbare tijden' of kies de studentendecaan waarmee je een gesprek wilt voeren. Je ziet vervolgens dik gedrukt de beschikbare data voor de komende maand. Kies een datum en kies vervolgens een tijdstip. Na het kiezen van de tijd en datum kom je in een scherm terecht waar je je gegevens kunt invullen.