Studiesecretariaten en examencommissies faculteiten

Faculteit der Bewegingswetenschappen
Studiesecretariaat

Examencommissie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Exacte Wetenschappen
Studiesecretariaat
Examencommissie
Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)
onderwijsbalie
[email protected]
Faculteit der Godgeleerdheid
Studiesecretariaat
[email protected]
[email protected]
VUmc School of Medical Sciences
Studiesecretariaat
Examencommissie
Faculteit der GeesteswetenschappenFaculteit der Wijsbegeerte
[email protected]
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Examencommissie

School of Business and Economics
[email protected]