Studiesecretariaten en examencommissies faculteiten

Faculteit der Bewegingswetenschappen
Studiesecretariaat

Examencommissie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Examencommissie
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
studiesecretariaat.feweb@vu.nl
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Studiesecretariaat
Examencommissie
Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)
onderwijsbalie
Examencommissie@acta.nl
Faculteit der Godgeleerdheid
Studiesecretariaat
Examencommissiereligielevensbeschouwing.thw@vu.nl
Examencommissietheologie.thw@vu.nl
VUmc School of Medical Sciences
Studiesecretariaat
Examencommissie
Faculteit der LetterenFaculteit der Wijsbegeerte
examencommissiewijsbegeerte.thw@vu.nl