Vertrouwenspersonen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden dan ook niet getolereerd. Toch komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling en een onderzoekscommissie.
De beide vertrouwenspersonen voor studenten zijn vrouw. Wanneer een student nadrukkelijk prijs stelt op een mannelijke vertrouwenspersoon, is deze op oproepbasis beschikbaar.

Vertrouwenspersonen voor studenten 

E-mail Vertrouwenspersonen  

    Foto Fatiema Khadje
     
Mw. F. Khadje MA MSc.
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 82094


     Mariken Blom    Mw. drs. M. Blom
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85027