Vertrouwenspersonen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden dan ook niet getolereerd. Toch komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling en een onderzoekscommissie.  

Vertrouwenspersonen voor studenten 

E-mail Vertrouwenspersonen  

    Jan Nieuwenhuis     Dhr. drs. Jan Nieuwenhuis
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85048
     Mariken Blom    Mw. drs. Mariken Blom
De Boelelaan 1105, 0E-gang
1081 HV Amsterdam
T 020-59 85027