VUCERT

English version of this page

VUCERT - Computer Emergency Response Team van de VU
VUCERT onderzoekt en coördineert de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten waarbij medewerkers, studenten en/of systemen van de VU betrokken zijn. Dit geldt voor incidenten die afkomstig lijken te zijn van de VU, en die waarbij de VU slachtoffer is geworden. Binnen de VU zorgt VUCERT ook voor voorlichting op het gebied van informatiebeveiliging en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers en studenten.

Beveiligingsincidenten melden 
Neem bij (het vermoeden van) een inbreuk op de beveiliging direct contact op met VUCERT.
E-mail vucert@vu.nl (bij voorkeur)
Voor noodgevallen buiten kantoortijden: T 020 592 22 22

Wij hebben een regeling voor Responsible Disclosure

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
VUCERT, kamer MP-N537
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

T 020 598 71 59

Meer informatie
Wat is een beveiligingsincident?
Charter VUCERT

Raadpleeg de volgende webfeed voor actuele informatie over bugs en veiligheidslekken in software:

http://www.us-cert.gov/current/index.rdf