Veiligheid

Het Security Operations Center (SOC) onderzoekt en coördineert de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten waarbij medewerkers, studenten en/of systemen van de VU betrokken zijn. Dit geldt voor incidenten die afkomstig lijken te zijn van de VU en incidenten waarbij de VU slachtoffer is geworden. Binnen de VU zorgt het SOC ook voor voorlichting op het gebied van informatiebeveiliging en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers en studenten.

Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij monitoren ons bedrijfsnetwerk zelf. Wel willen wij graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen

Beveiligingsincidenten melden  
Neem bij (het vermoeden van) een inbreuk op de beveiliging direct contact op met het SOC. 
E-mail vucert@vu.nl (bij voorkeur)

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam 
VUCERT, kamer 0E-13 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam
T 020 598 71 59

Meer informatie over responsible disclosure