Bereikbaarheid per auto

Hieronder treft u locaties aan waar momenteel (weg)werkzaamheden zijn die mogelijk uw reis met de auto naar de VU Campus of VU Uilenstede kunnen beïnvloeden. Houd bij het plannen van uw reis rekening met het feit dat er op de VU Campus niet geparkeerd kan worden. U kunt uw auto parkeren in de parkeerlocaties P1 of P2 VU-VUmc. Voor een routebeschrijving naar de campus, kunt u terecht op de pagina's contact/routebeschrijving.
Voor meer informatie over wegwerkzaamheden in het gebed rondom de Zuidas kunt u ook terecht bij www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden of www.amsterdam.nl/zuidas

1) A10: groot onderhoud A10 West vanmaandag 24 juli tot maandag 4 september 2017

Van maandag 24 juli (middernacht) tot en met zondag 13 augustus (middernacht) is de A10 West afgesloten voor verkeer vanaf de Basisweg (S102) tot knooppunt De Nieuwe Meer. De wegen onder en over de A10 West blijven gewoon bereikbaar.
Vermijd, als u die mogelijkheid heeft, tussen 24 juli en 4 september de A10 West. Kan dat niet, vermijd dan de spits en houd rekening met extra reistijd die kan oplopen tot een half uur. En volg, eenmaal op de weg, de aangegeven omleidingsroutes.
Meer info over de verschillende fases van het project is te vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-groot-onderhoud-a10-west/index.aspx

2) OMLEIDING GUSTAV MAHLERLAAN /PARNASSUSWEG VAN 14 AUGUSTUS - 3 SEPTEMBER 2017

Vanaf maandag 14 augustus t/m zondag 3 september is het niet mogelijk om de Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg in te rijden en wordt het verkeer omgeleid via de De Boelelaan. Dit is nodig om kabels, leidingen en het riool van het nieuwe gebouw op de hoek – NoMa House – aan te kunnen sluiten. De Acta, The Edge, P2, SC Buitenveldert en de blaashal blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein.

3) DRIE MAANDEN WERKZAAMHEDEN VAN DER BOECHORSTSTRAAT (10 JULI t/m 10 SEPTEMBER) 2017) VU CAMPUS ALTIJD BEREIKBAAR!

VU medisch centrum realiseert aan de Van der Boechorststraat een Imaging Center en Diagnostisch Centrum. Deze nieuwe gebouwen worden aangesloten op het warmte- en koudenet van het Coördinatie-centrum Energie (CCE VU/VUmc). Tegelijkertijd vervangt Waternet een deel van de bestaande waterleiding en riolering. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:

• Fase 1: Gedeeltelijke afsluiting Van der Boechorststraat: 10 juli t/m 6 augustus 2017 (maandag 07.00 t/m vrijdag 19.00 uur) i.v.m. werkzaamheden Waternet.

• In fase 2: 7 augustus t/m 10 september (maandag 07.00 t/m zondag 19.00 uur) i.v.m. werkzaamheden CCE VU/VUmc.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om in het afgesloten deel van de Van der Boechorststraat te parkeren.

Wat voor gevolgen voor bereikbaarheid van de VU?
Het campusterrein blijft altijd bereikbaar via de gewone ingang (ook per auto). Alleen in het weekend van 21 juli t/m 24 juli 2017 (vrijdag 18.00 t/m maandag 07.00 uur) is de VU Campus bereikbaar via de ingang van het kinderdagverblijf (Het Uilenplein). Het autoverkeer kan in deze periode van 3 maanden soms de VU bereiken vanuit de kant van de Boelelaan en soms vanuit de Arent Janszoon Ernststraat (via de De Boelelaan en Buitenveldertselaan). Overal komen duidelijke omleidingsborden te staan.

Fietsverkeer en voetgangers 
Voor fietsers en voetgangers is alles bereikbaar via tijdelijke verharding om de werkzaamheden heen, gescheiden van het bouwverkeer.

Meer informatie
Voor meer vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar:info.imagingcenter@vumc.nl. Secretariaat Projectbureau Huisvesting: (020) 44 44 166.

4) GROTE VERKEERSHINDER BIJ DE BOELELAAN OOST (AFSLAG S109) PERIODE SEPTEMBER 2016 - MAART 2018. KOM NAAR VU VIA AFSLAG S108 

De De Boelelaan Oost (tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard) wordt opnieuw ingericht. Gezien de verkeershinder op dit traject van de De Boelelaan verzoekt de gemeente iedereen zoveel mogelijk via de afslag S108 naar de Zuidas te rijden. Lees hier meer.

5) BOUW ZUIDASDOK KOMT STEEDS DICHTERBIJ!

Dinsdag 21 februari kreeg aannemerscombinatie ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok, een van 's lands grootste bouwprojecten de komende jaren, te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie).

Verbetering bereikbaarheid
Het project Zuidasdok zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad door het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid.. Dit is nodig omdat de weg en het station steeds meer moeite krijgen om het reizigersverkeer te verwerken. Er komt meer ruimte op de weg door de A10 zuid over een lengte van ongeveer 6 kilometer in beide richtingen te verbreden van 4 naar 6 rijstroken. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht. Ook gaat een stuk snelweg ondergronds. Daardoor verbetert niet alleen de leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas, maar ontstaat ook ruimte voor uitbreiding van het station en voor bus en tram.

Planning
Zuidasdok is een enorm bouwproject dat in een klein en druk gebied moet worden gerealiseerd. Ondanks dat er in het plan allerlei maatregelen zitten om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen bewoners en gebruikers van het gebied overlast gaan vinden van de werkzaamheden. Het komende jaar gaat ZuidPlus hun aanbieding verder uitwerken. Buiten zullen er dan nog geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Wel begint al de voorbereiding: het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen op een aantal plaatsen. In 2019 is het voorwerk klaar en gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. In 2028 moet het project af zijn. Bekijk de actuele planning op hoofdlijnen.

Informatiecentrum
Voor vragen over het project kunt u terecht bij het loket ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’ in de centrale hal van het World Trade Center of bellen (0800-5065) of mailen (info@zuidas.nl).