Bereikbaarheid per auto

Hieronder treft u locaties aan waar momenteel (weg)werkzaamheden zijn die mogelijk uw reis met de auto naar de VU Campus of VU Uilenstede kunnen beïnvloeden. Houd bij het plannen van uw reis rekening met het feit dat er op deVU Campus niet geparkeerd kan worden. U kunt uw auto parkeren in de parkeerlocaties P1 of P2 VU-VUmc. Voor een routebeschrijving naar de campus, kunt u terecht op de pagina's contact/routebeschrijving.
Voor meer informatie over wegwerkzaamheden in het gebed rondom de Zuidas kunt u ook terecht bij www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden of www.amsterdam.nl/zuidas.

WERKZAAMHEDEN VAN DER BOECHORSTSTRAAT, VU CAMPUS ALTIJD BEREIKBAAR! [bijgewerkt op 29/10/2018]
Vanaf 5 november 2018 tot eind januari 2019 werkt gemeente Amsterdam Zuidas aan de Van der Boechorststraat, ter hoogte van Amsterdam UMC (voorheen VUmc).
De bouw van het Imaging Center van Amsterdam UMC is nu zo ver gevorderd dat de openbare ruimte (maaiveld) in de Van der Boechorststraat opnieuw ingericht kan worden met een breed voetpad, een fietspad en een groenstrook, plus een opstelstrook voor vrachtwagens. De gemeente grijpt deze mogelijkheid gelijk aan om een stuk riolering te vervangen.
Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden vinden plaats aan de westzijde van de Van der Boechorststraat (vanaf het goederenplein van het ziekenhuis tot aan de ingang van de Botanische Tuin Zuidas). Al het verkeer kan langs de werkzaamheden, maar in de spits kan vertraging ontstaan. Voetgangers leiden we om via de oostzijde van de weg. Fietsers worden over de rijweg langs het werkterrein geleid. Eind januari ligt er weer een nieuw  fiets- en voetpad voor u klaar.

NACHTELIJKE AFSLUITINGEN A10 ZUID [29/10/2018]
Eind oktober en in november vinden nachtelijke werkzaamheden plaats op en langs de A10 Zuid zoals bodemonderzoek, onderhoud, de kap van bomen in de tussenbermen van de A10 en binnen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Rijstroken, verbindingswegen en op- en afritten kunnen dan tussen 23.00 en 05.00 uur zijn afgesloten. U wordt omgeleid. Te beginnen op dinsdag 30 oktober. Zie hier voor de precieze data.

 

BOUW ZUIDASDOK KOMT STEEDS DICHTERBIJ! [bijgewerkt 29/10/2018]
Dinsdag 21 februari kreeg aannemerscombinatie ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok, een van 's lands grootste bouwprojecten de komende jaren, te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie).

Verbetering bereikbaarheid
Het project Zuidasdok zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad door het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid.. Dit is nodig omdat de weg en het station steeds meer moeite krijgen om het reizigersverkeer te verwerken. Er komt meer ruimte op de weg door de A10 zuid over een lengte van ongeveer 6 kilometer in beide richtingen te verbreden van 4 naar 6 rijstroken. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht. Ook gaat een stuk snelweg ondergronds. Daardoor verbetert niet alleen de leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas, maar ontstaat ook ruimte voor uitbreiding van het station en voor bus en tram.

Zuidasdok is een enorm bouwproject dat in een klein en druk gebied moet worden gerealiseerd. Ondanks dat er in het plan allerlei maatregelen zitten om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen bewoners en gebruikers van het gebied overlast gaan vinden van de werkzaamheden. Het komende jaar gaat ZuidPlus hun aanbieding verder uitwerken. Buiten zullen er dan nog geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Wel begint al de voorbereiding zoals het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen. Zo begint op donderdag 1 november start het eerste deel de bomenkap ten behoeve van het project Zuidasdok. Dit werk wordt uitgevoerd door bouwcombinatie ZuidPlus, die Zuidasdok gaat bouwen. Lees hier meer over in bomenkap voor het project Zuidasdok of zie in bijlage de informatiebrief Zuidasdok. In 2019 is het voorwerk klaar en gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. In 2028 moet het project af zijn. Bekijk de actuele planning op hoofdlijnen.

Informatiecentrum
Voor vragen over het project kunt u terecht bij het loket ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’ in de centrale hal van het World Trade Center of bellen (0800-5065) of mailen (info@zuidas.nl).