Bereikbaarheid per auto

Hieronder treft u locaties aan waar momenteel (weg)werkzaamheden zijn die mogelijk uw reis met de auto naar de VU Campus of VU Uilenstede kunnen beïnvloeden. Houd bij het plannen van uw reis rekening met het feit dat er op de VU Campus niet geparkeerd kan worden. U kunt uw auto parkeren in de parkeerlocaties P1 of P2 VU-VUmc. Voor een routebeschrijving naar de campus, kunt u terecht op de pagina's contact/routebeschrijving.
Voor meer informatie over wegwerkzaamheden in het gebed rondom de Zuidas kunt u ook terecht bij www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden of www.amsterdam.nl/zuidas

1) DRIE MAANDEN WERKZAAMHEDEN VAN DER BOECHORSTSTRAAT (10 JULI t/m 4 OKTOBER 2017) VU CAMPUS ALTIJD BEREIKBAAR! [bijgewerkt op 15/9/2017]

VU medisch centrum realiseert aan de Van der Boechorststraat een Imaging Center en Diagnostisch Centrum. Deze nieuwe gebouwen worden aangesloten op het warmte- en koudenet van het Coördinatie-centrum Energie (CCE VU/VUmc). Tegelijkertijd vervangt Waternet een deel van de bestaande waterleiding en riolering. In oktober zijn er daarnaast graafwerkzaamheden rondom de ingang van het Transitorium i.v.m. ingraven van kabels Skype. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd:

• Fase 1: Gedeeltelijke afsluiting Van der Boechorststraat: 10 juli t/m 6 augustus 2017 (maandag 07.00 t/m vrijdag 19.00 uur) i.v.m. werkzaamheden Waternet.
• Fase 2: 7 augustus tot eind september (maandag 07.00 t/m zondag 19.00 uur) i.v.m.
werkzaamheden CCE VU/VUmc.
• Fase 3: 18 september starten werkzaamheden bij de entree van het campusterrein aan de Van der Boechorststraat. De campus blijft gewoon bereikbaar, ook voor auto's.
• Fase 4: 2 t/m 4 oktober (maandag 07.00 t/m zondag 19.00 uur) graafwerkzaamheden i.v.m. aanleg kabels Skype door Tele2 rondom ingang Transitorium. Ingang Transitorium blijft bereikbaar!

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om in het afgesloten deel van de Van der Boechorststraat te parkeren.
Wat voor gevolgen voor bereikbaarheid van de VU?
Het campusterrein blijft altijd bereikbaar via de gewone ingang (ook per auto).  Het autoverkeer kan in deze periode van 3 maanden soms de VU bereiken vanuit de kant van de Boelelaan en soms vanuit de Arent Janszoon Ernststraat (via de De Boelelaan en Buitenveldertselaan). In geval van omleidingen komen er duidelijke omleidingsborden te staan.
Fietsverkeer en voetgangers 
Voor fietsers en voetgangers is alles bereikbaar via tijdelijke verharding om de werkzaamheden heen, gescheiden van het bouwverkeer.
Meer informatie
Voor meer vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar:info.imagingcenter@vumc.nl. Secretariaat Projectbureau Huisvesting: (020) 44 44 166 of servicedesk.fco@vu.nl (020) 59 85 777.

2) GROTE VERKEERSHINDER BIJ DE BOELELAAN OOST (AFSLAG S109) PERIODE SEPTEMBER 2016 - MAART 2018. KOM NAAR VU VIA AFSLAG S108 

De De Boelelaan Oost (tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard) wordt opnieuw ingericht. Gezien de verkeershinder op dit traject van de De Boelelaan verzoekt de gemeente iedereen zoveel mogelijk via de afslag S108 naar de Zuidas te rijden. Lees hier meer.

Werkzaamheden september 2017 De Boelelaan/Beethovenstraat/Van Leijenberghlaan
Van maandag 18 tot en met zaterdag 30 september 2017 worden diverse werkzaamheden uitgevoerd op het kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan. Het werk bestaat uit het maken van stoepbanden, straatwerk en asfalteren. De werkzaamheden hebben vooral gevolgen voor fietsers en voetgangers en zij worden ter plekke omgeleid. Voor het autoverkeer heeft dit werk weinig impact.
Weekend werkzaamheden september-oktober
In september en oktober wordt drie weekenden doorgewerkt en dat heeft gevolgen voor het verkeer op en rondom de De Boelelaan. Het eerste weekend is vanvrijdag 29 september 2017 20.00 uur t/m maandagmorgen 2 oktober 2017 06.00 uur. Het kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan is buiten gebruik. Zie kaartje van de situatie en de omleiding. De overige  weekend werkzaamheden zijn van vrijdag 20 oktober 2017 20.00 uur tot en met zaterdag 21 oktober 2017 24.00 uur en van vrijdag 27 oktober 2017 20.00 uur tot en met maandagmorgen 30 oktober 2017 06.00 uur


3) BOUW ZUIDASDOK KOMT STEEDS DICHTERBIJ!

Dinsdag 21 februari kreeg aannemerscombinatie ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok, een van 's lands grootste bouwprojecten de komende jaren, te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie).

Verbetering bereikbaarheid
Het project Zuidasdok zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad door het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid.. Dit is nodig omdat de weg en het station steeds meer moeite krijgen om het reizigersverkeer te verwerken. Er komt meer ruimte op de weg door de A10 zuid over een lengte van ongeveer 6 kilometer in beide richtingen te verbreden van 4 naar 6 rijstroken. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht. Ook gaat een stuk snelweg ondergronds. Daardoor verbetert niet alleen de leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas, maar ontstaat ook ruimte voor uitbreiding van het station en voor bus en tram.
Planning
Zuidasdok is een enorm bouwproject dat in een klein en druk gebied moet worden gerealiseerd. Ondanks dat er in het plan allerlei maatregelen zitten om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen bewoners en gebruikers van het gebied overlast gaan vinden van de werkzaamheden. Het komende jaar gaat ZuidPlus hun aanbieding verder uitwerken. Buiten zullen er dan nog geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Wel begint al de voorbereiding: het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen op een aantal plaatsen. In 2019 is het voorwerk klaar en gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. In 2028 moet het project af zijn. Bekijk de actuele planning op hoofdlijnen.
Informatiecentrum
Voor vragen over het project kunt u terecht bij het loket ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’ in de centrale hal van het World Trade Center of bellen (0800-5065) of mailen (info@zuidas.nl).