Bereikbaarheid per fiets

VANAF 28 JANUARI 2018 TOT EIND 2018: OMLEIDING FIETS- EN VOETPAD DE BOELELAAN LANGS NIEUWE UNIVERSITEITSGEBOUW IN AANBOUW [bijgewerkt 30-01-2018]
Het fietspad langs de bouwplaats van het Nieuwe Universiteitsgebouw is afgesloten vanwege werkzaamheden aan de kabels en leidingen en het verwijderen van een deel van de damwand die gebruikt is voor de bouw van ht gebouw. Dit werk wordt uitgevoerd in opdracht van de VU. Na afronding van deze werkzaamheden start de gemeente in maart met het vervangen van een bestaande riool en leidingwerk en aansluitend de aanleg van de nieuwe inrichting van de openbare ruimte tussen de Van der Boechorststraat en OZW gebouw.

Overlast voor voetgangers en fietsers
Fietsers en voetgangers worden ter hoogte van de bouwplaats omgeleid via het fiets- en voetgangerspad langs de voetbalvelden.