Kunst op de campus

Kunst op de campus vanaf jaren 70

De Kunstcommissie heeft een actief beleid gevoerd voor kunst in de openbare ruimte en het resultaat mag er zijn.

In het kader van de 1-procentsregeling, van 1950 tot 1990 een stimuleringsmaatregel van de overheid dat 1 procent van de bouwsom van nieuwbouw moest worden besteed aan kunstwerken, zijn verschillende kunstwerken geplaatst. Een mooi voorbeeld hiervan is het kunstwerk Wendingen van Barbara Nanning dat in 1992 werd geplaatst op het binnenterrein van de campus en later werd verhuisd naar de Buitenveldertselaan.

Barbara Nanning, Wendingen, 1992

In 1997 stelde het College van Bestuur aan de Kunstcommissie een budget ter beschikking voor opdrachten Kunst in openbare ruimte. Jan van den Dobbelsteen realiseerde in 1998 het kunstwerk Verzamelingen in de hal van het Wis- & Natuurkundegebouw. 
Inhoudelijk sluit het concept verzamelingen goed aan bij de vele reeksen verzamelingen die worden gehanteerd binnen de disciplines van de bètafaculteiten.

Jan van der Dobbelsteen, Verzamelingen, 1998 hal W en N gebouw