College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam

CvB_april_18 

 
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Op de persoonlijke pagina’s van de CvB-leden staan ook hun nevenfuncties vermeld.

Mirjam_van_Praag

Mirjam van Praag (1967) is sinds 1 maart 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.

curriculum vitae

Opleiding

Mirjam van Praag studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996 promoveerde zij aan dezelfde universiteit.

Werkervaring
Na functies bij Procter & Gamble, Intomart en The Boston Consulting Group ging Mirjam van Praag in 1998 de wetenschap in aan de Universiteit van Amsterdam.
In 2005 werd Van Praag aldaar hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie. Ze was oprichter en directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) van de UvA, VU en HvA.
In 2014 trad Van Praag aan als hoogleraar Ondernemerschap aan de Copenhagen Business School. Naast haar hoogleraarschappen vervulde Van Praag een aantal nevenfuncties. Zij was onder meer kroonlid van de Sociaal Economische Raad (2010 – 2018), had diverse commissariaten en zat in verschillende raden van toezicht en advies.

Nevenfuncties

  • Hoogleraar ondernemerschap Copenhagen Business School
  • Commissaris Berlingske Media

Contactinformatie

Managementassistent: Marie-José Higler
Telefoon: 020-59 85305
E-mail: m.j.higler@vu.nl

Marjolein Jansen 

Marjolein Jansen (1970) is sinds 15 december 2015 vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Opleiding
Marjolein Jansen studeerde in Leiden en Rotterdam Bestuurskunde met specialisatie Milieubeleid en recht.

Werkervaring
Van 2000 tot 2009 werkte zij voor het agentschap SenterNovem. Zij werkte daar onder meer als Manager InfoMil en voor de Taskforce VROM strategie en duurzame bedrijfsvoering overheden. Daarna werkte ze tot en met 2012 op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de functie van plaatsvervangend en waarnemend Secretaris-Generaal. Van eind 2012 tot eind 2015 was ze lid van het College van Bestuur van STC-Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie met de portefeuilles MBO Maritiem, IT en facilitaire zaken.

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Stichting Sail Amsterdam
  • Lid Raad van Toezicht Hout en meubileringscollege
  • Lid Commissie Vraagfinanciering MBO
  • Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Moerdijk
‘De VU geeft blijk van grote betrokkenheid en verbinding met de samenleving.’
“Hoe kunnen we jongeren helpen om te worden wie ze zijn, om ze meer te bieden dan alleen hun opleiding. Hoe kunnen we daar vanuit de VU als geheel aan bijdragen, vanuit alle onderdelen van deze universiteit. Daar zie ik mijn uitdaging, om vanuit gezamenlijkheid aan onze missie te werken. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen via goed opgeleide studenten, een ambitieuze onderzoeksagenda en een daarbij passende en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.

Ik laat me graag uitnodigen door iedereen die binnen onze universiteit tegen problemen aanloopt of ideeën heeft hoe de VU nog beter haar onderwijs en onderzoek en de ondersteuning daarvan kan vormgeven. Problemen pel ik af om tot de kern van de zaak te komen, om vervolgens op zoek te gaan naar de kennis die we binnen onze eigen universiteit hebben om een oplossing te vinden.”

Contactinformatie
Managementassistent: Sandra van Arendonk
Telefoon: 020-59 83609
E-mail: sandra.van.arendonk@vu.nl

Vinod_Subramaniam 

Vinod Subramaniam (1967) werd op 1 september 2015 benoemd als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Bij zijn portefeuille ligt het accent op het realiseren van de doelstellingen van het Instellingsplan van de VU. Optimale voorwaarden scheppen voor uitstekend onderwijs en onderzoek staat daarbij hoog op zijn agenda.

Opleiding
Vinod Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in 1996 aan de University of Michigan in de Verenigde Staten in de technische natuurkunde, op de toepassing van laserspectroscopie voor eiwitonderzoek.

Werkervaring
Na zijn promotie was de rector onder meer verbonden aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Duitsland en in 2002 vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk om bij AstraZeneca senior onderzoeker te worden. In 2004 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. Sinds 2011 is hij senior fellow en gasthoogleraar aan de Zukunftskolleg van de Universiteit van Konstanz in Duitsland. Ook was hij wetenschappelijke directeur van MIRA, het instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente waar het samenspel tussen de driehoek onderzoek (fundamenteel en toegepast), praktijk (klinische basis en vraag) en ondernemerschap centraal staat. De rector was sinds september 2013 directeur van het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting hDMT
  • Lid Advisory Board Cyclotron BV
  • Lid Raad van Toezicht Rijksakademie van beeldende kunsten


'Lef en karakter, dat typeert de VU'

“De VU is een universiteit met lef en karakter. De mix van studenten en medewerkers die hier dagelijks rondlopen is een afspiegeling van de maatschappij. Met alle faculteiten, VUmc en ACTA hier op de campus hebben we een zeer waardevolle combinatie van specialismen in handen. Daar wil ik graag nog meer synergie in aanbrengen, op alle manieren. Samenwerken is voor mij een van de kernwoorden. Mijn eigen onderzoek is ook altijd interdisciplinair, je moet elkaars taal leren spreken. Hoe kun je elkaar versterken? Naast monodisciplinair onderzoek werken we steeds meer in consortia met een multidisciplinaire aanpak. Ik wil graag een omgeving creëren waar we onze gezamenlijke kennis nog beter kunnen bundelen en van elkaars expertise, kennis en kunde kunnen profiteren om zo meer impact op maatschappelijke vragen te hebben.

Bij alles wat wij op deze universiteit doen, moeten we oog hebben voor toepassing en maatschappelijke relevantie. Natuurlijk kan dit niet altijd in dezelfde mate. Wetenschappers moeten ook vanuit hun nieuwsgierigheid en honger naar kennis, onderzoek doen naar fundamentele vragen. Je weet nooit waar resultaten van dat onderzoek toe kunnen leiden: het internet is ook begonnen als een intern communicatiemiddel bij CERN, ze moesten toen eens weten...

Bij de start van mijn rectoraat is mijn eerste opdracht aan mijzelf: luisteren. Mij drijft nieuwsgierigheid. Wat speelt er, waar lopen mensen tegenaan, welke ideeën liggen er? De universitaire wereld is in korte tijd zo snel veranderd, dat hebben we niet altijd bij kunnen houden. Ik wil over een paar jaar graag kunnen zeggen dat we met elkaar de druk van de ketel hebben kunnen halen. Dat er weer een gevoel van rust heerst waarin studenten, medewerkers en wetenschappers optimaal kunnen floreren. Dat het vertrouwen in elkaar nog sterker wordt. Daarvoor is het nodig dat ik van mensen hoor welke problemen en ideeën er zijn, zodat ik makelaar en facilitator kan zijn. ”

Contact
Managementassistent: Paulien Oosterhuis
Telefoon:  020 59 85320
E-mail: p.oosterhuis@vu.nl

empty