College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

CvB jan 2018
foto: Yvonne Compier

 

Op de persoonlijke pagina’s van de CvB leden staan ook hun nevenfuncties vermeld.

Samenstelling:


Secretaris: mevrouw ir. L.C. (Laan) van Staalduinen

Contact met het CvB