College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam

Werving Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht Stichting VU is gestart met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de VU, nu de huidige voorzitter prof. dr. J.W. (Jaap) Winter heeft aangegeven af te zien van een tweede termijn. Zijn huidige termijn loopt af per 1 december 2017. Bij het maken van het profiel en bij het proces van werving zijn ook de leden van het CvB, de decanen, de directeuren en de medezeggenschap betrokken.

De sollicitatiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht, de vicevoorzitter van het College van Bestuur en leden van de medezeggenschap (afkomstig uit de Ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad) en wordt ondersteund door de directeur HRM. Als onderdeel van de werving voeren decanen en directeuren draagvlakgesprekken met de te benoemen kandidaat. Vervolgens neemt de RvT een voorgenomen benoemingsbesluit, dat ter advies wordt voorgelegd aan de Gezamenlijke Vergadering. Daarna vindt benoeming door de Raad van Toezicht plaats.

De vacature is gelijktijdig in- en extern opgesteld. Het vastgestelde profiel voor de nieuwe voorzitter is hier te downloaden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het search- en selectiebureau dat de Raad van Toezicht ondersteunt, Vanderkruijs (consultant Pieter Cortenbach).

De intentie is om voor 1 november 2017 de procedure te hebben afgerond, zodat de voorzitter uiterlijk per 1 januari 2018 kan starten in de functie.

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

College van Bestuur VU

V.l.n.r. Vinod Subramaniam, Jaap Winter, Marjolein Jansen

De portefeuilleverdeling van het CvB is beschikbaar als PDF-bestand. Op de persoonlijke pagina’s van de CvB leden staan ook hun nevenfuncties vermeld.

Samenstelling:

Secretaris: mevrouw ir. L.C. (Laan) van Staalduinen (per 1 augustus 2017)

Contact met het CvB

English