Drs. Marjolein H.T. Jansen

Vice voorzitter College van Bestuur

Marjolein Jansen (1970) is sinds 15 december 2015 Vice voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opleiding

Marjolein Jansen studeerde in Leiden en Rotterdam Bestuurskunde met specialisatie Milieubeleid en recht.

Werkervaring

Van 2000 tot 2009 werkte zij voor het agentschap SenterNovem. Zij werkte daar onder meer als Manager InfoMil en voor de Taskforce VROM strategie en duurzame bedrijfsvoering overheden. Daarna werkte ze tot en met 2012 op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de functie van plaatsvervangend en waarnemend Secretaris-Generaal. Van eind 2012 tot eind 2015 was ze lid van het College van Bestuur van STC-Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. met de portefeuilles MBO Maritiem, IT en facilitaire zaken.

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Stichting Sail Amsterdam
  • Lid Raad van Toezicht Hout en meubileringscollege
  • Lid Commissie Vraagfinanciering MBO
  • Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Moerdijk

Contactinformatie

Secretaresse: Sandra van Arendonk
Telefoon: 020-59 83609
E-mail: sandra.van.arendonk@vu.nl

‘De VU geeft blijk van grote betrokkenheid en verbinding met de samenleving.’

“Hoe kunnen we jongeren helpen om te worden wie ze zijn, om ze meer te bieden dan alleen hun opleiding. Hoe kunnen we daar vanuit de VU als geheel aan bijdragen, vanuit alle onderdelen van deze universiteit. Daar zie ik mijn uitdaging, om vanuit gezamenlijkheid aan onze missie te werken. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen via goed opgeleide studenten, een ambitieuze onderzoeksagenda en een daarbij passende en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.

Ik laat me graag uitnodigen door iedereen die binnen onze universiteit tegen problemen aanloopt of ideeën heeft hoe de VU nog beter haar onderwijs en onderzoek en de ondersteuning daarvan kan vormgeven. Problemen pel ik af om tot de kern van de zaak te komen, om vervolgens op zoek te gaan naar de kennis die we binnen onze eigen universiteit hebben om een oplossing te vinden.”