Stichting Centrum voor Toegepaste Wetenschappen

Eenheden op de Vrije Universiteit die speciale marktgerichte contractactiviteiten ontwikkelen kunnen deze in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden onderbrengen in stichtingen. Om dit mogelijk te maken is binnen de VU de koepelstichting Stichting Centrum voor Toegepaste Wetenschappen (SCTW) opgericht. Onder deze koepel ressorteren inmiddels verschillende substichtingen; een opsomming hiervan volgt hieronder.

Substichtingen SCTW


Stichting Acacia Institute

Opgericht op voorstel van: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
Akte van oprichting dd. 10.12.2002
Doelstelling: versterking van de positie van de VU als internationaal toonaangevend centrum voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de hydrologie en het waterbeheer.
Contactpersoon: dr. A.C. de Vries 
T 020 59 87330

E-mail a.devries@acaciainstitute.nl

Stichting Biocare
Opgericht op voorstel van: Faculteit der Geneeskunde (VUmc)
Akte van oprichting dd. 22.08.1987
Doelstelling: bevordering van onderzoek, opleiding, patiëntenzorg, bedrijvigheid en internationale contacten op het gebied van de op biotechnologie georiënteerde geneeskunde in de ruimste zin van het woord.
Contactpersoon: prof. dr. P. Kenemans, voorzitter
T 020 44 44813  

E-mail P. Kenemans

Stichting AMsterdam Business and Economic Research (AMBER) (voorheen ESI)
Opgericht op voorstel van: Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEWEB)
Akte van oprichting dd. 10.09.1954
Doelstelling: ondersteuning van en dienstverlening ten behoeve van contractactiviteiten van de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.
Voorzitter: prof. dr. E.J. Bartelsman
Contactpersoon: dr. A.M. Groenendijk
T 020 59 85654 

mailto:a.m.groenendijk@vu.nl
E-mail amber@few.vu.nl
Website AMBER

Stichting Biosalien Innovatie Centrum
Opgericht op voorstel van: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
Akte van oprichting dd. 26.02.2002
Doelstelling: bevordering van onderzoek naar en toepassing van biologische systemen op basis van zouttolerante organismen
directeur /contactpersoon: prof. dr. B. Oudega 
T 020 59 82880

emptyE-mail b.oudega@vu.nl

Stichting Centrum voor Radio-Isotopen Research (Stichting CRR), in liquidatie
Opgericht op voorstel van: College van Bestuur
Akte van oprichting dd. 29.12.1992
Doelstelling: bevordering van (wetenschappelijk) onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van kortlevende radioisotopen, alles in de ruimste zin en het doen beheren en doen exploiteren van het Cyclotron van de stichting, enig aandeelhouder van de BV Cyclotron VU.
Voorzitter: prof. dr. J. Klaassen, Huizen
Contactpersoon: dr. P.J. van der Jagt (directeur/bestuurder BVC)
T 020 44 4910  
 
E-mail P. jagt
E-mail info@cyclotron.nl
Website RNC
Website Cyclotron

Stichting Exploitatie Hortus
Opgericht op voorstel van: College van Bestuur
Akte van oprichting dd. 26.05.1992
Doelstelling: het functioneren als werkgever van krachtens het Besluit instroom-en doorstroombanen gesubsidieerde werknemers die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van hortus en terreinen van de Vrije Universiteit.
Voorzitter: drs. M.C. Vergouwen
Contactpersoon: G. Joren, hortulanus
T 020 59 89390 
 
E-mail info@hortus.vu.nl
Website Hortus Botanicus

Stichting Hortus-VU
Opgericht op voorstel van: College van Bestuur
Akte van oprichting dd. 19.12.1990
Doelstelling: advies, begeleiding en financiële ondersteuning t.b.v. instandhouden en functioneren van de tuinen op de VU-campus en in het bijzonder de hortus.
Voorzitter: mr. J.W. Mekking
Contactpersoon: G. Joren, hortulanus
T 020 59 89390  
 
E-Mail info@hortus.vu.nl
Website Hortus Botanicus

Stichting Researchfonds Pathologie
Opgericht op voorstel van: Faculteit der Geneeskunde (VUmc)
Akte van oprichting dd. 18.05.1987
Doelstelling: bevorderen, ontwikkelen en verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de pathologie.
Contactpersoon: prof. dr. C.J.L.M. Meijer, voorzitter
T 020 44 44070  
 
E-mail C.J.L.M. Meijer

Stichting Skeletal Tissue Engineering Group Amsterdam (STEGA)
Opgericht op voorstel van: Faculteit der Tandheelkunde/ACTA
Akte van oprichting dd. 17.06.1998
Doelstelling: uitvoeren en bevorderen van onderzoek op het gebied van behoud, herstel en regeneratie van het menselijke steun- en bewegingsapparaat in het algemeen en op het gebied van de orthopedische en tandheelkundige implantologie in het bijzonder.
Voorzitter: dr. ir. Th.H. Smit
Contactpersoon: dr. M.N. Helder, directeur
T 020 44 48667

E-mail STEGA

Overige Stichtingen

Verder kunnen nog de volgende stichtingen worden genoemd die niet onder de koepelstichting SCTW vallen.

Stichting Bijzondere Tandheelkunde
Contactpersoon: W. Roschar
T 020 51 88450

Stichting Het Persinstituut
Contactpersoon: prof. dr. J. Kleinnijenhuis
T 020 59 86827

Stichting SOW-VU
Contactpersoon: prof. dr. M.A. Keyzer
T 020 59 89321 
 
www.sow.vu.nl

Stichting Het Vrije Universiteitsfonds
oemptyndersteuningsfondsen@vu.nl