Stichting het Vrije Universiteitsfonds (VU-fonds)

Stichting het Vrije Universiteitsfonds (VU-fonds) is op 8 maart 1979 opgericht, statutair en feitelijk gevestigd te Amsterdam. De stichting stelt zich ten doel het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan de Vrije Universiteit te Amsterdam te bevorderen en tracht dit doel te bereiken door:

· Het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

NB Per heden tracht het VU-Fonds het bovenstaande niet te bereiken door het bieden van geldelijke of andere steun aan (groepen) studenten.

Voor subsidieaanvragen t.b.v. Internationalisering (onderwijs-gerelateerde groepsreizen), Sport en Cultuur kunt u terecht bij Student & Onderwijszaken. Contactpersoon voor het aanvragen van subsidies: H.C. (Henny) Smit, h.c.smit@vu.nl.

Naam van de instellingHet Vrije Universiteitsfonds
RSIN/fiscaal nummer805670555 (Fiscaal nummer), en 41199161 (KvK nummer)
ContactgegevensDe Boelelaan 1105 (kamer 2D.34), 1081 HV Amsterdam
BeleidsplanOvereenkomstig met statuten, artikel 2 inzake doelstelling.
Samenstelling bestuurRector Magnificus, College van Bestuur VU, en Faculteitsvertegenwoordigers / Decanen.
Namen van de bestuurdersProf.dr. V. Subramaniam (Voorzitter q.q. rector magnificus), prof.mr. P. Vlas (RCH; Secretaris), prof.dr. H. Verbruggen (FEWEB; Penningmeester), prof.mr.dr J.W. Winter (voorzitter CvB), prof.dr. W. Janse (GGL), prof.dr. C.H. Polman (VUmc), prof.dr. A. Feilzer (ACTA), prof.dr. A.T. Schreiber (FEW en FALW), prof.dr. M. ter Hark (GWS), prof.dr. K.I. van Oudenhoven-Van der Zee (FSW), prof.dr. P.J. Beek (FGB), update december 2016.
BeloningsbeleidBestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De stichting heeft geen werknemers.
Verslag van de uitgeoefende activiteitenOp basis van de jaarrekening, zie onderstaande documentatie.
Financiële verantwoordingVia de jaarrekening, zie onderstaande documentatie.

ANBI

Het VU-fonds is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die het VU-Fonds ontvangt. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan het werk van het VU-fonds. Ook uitkeringen die het VU-fonds zelf doet zijn vrijgesteld van schenkingsrechten. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan het VU-fonds aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het VU-fonds voldoet ook aan de aangescherpte criteria die per 1 januari 2014 van kracht zijn.