Universitaire Studentenraad (USR)

Wat is de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) is hét medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU. De raad houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. 

De USR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De raad heeft namelijk belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten en het Studentenstatuut. Zo wordt verzekerd dat de stem van studenten altijd vertegenwoordigd wordt binnen de organisatie. 

Daarnaast proberen leden van de raad op diverse manieren het beleid van de universiteit te beïnvloeden door met medewerkers te overleggen en eigen adviezen te geven. Ook maken de leden van de raad deel uit van de Gezamenlijke Vergadering (zie hieronder). Hiermee is de raad altijd betrokken bij de belangrijke beslissingen die worden genomen op de VU. 

De raad houdt openbare USR-vergaderingen waar studenten bij aan kunnen sluiten en hun mening kunnen geven. Ook vragen wij studenten continu om hun mening, door middel van het Studentenforum (vergadering waar elke student lid van kan zijn en initiatieven mag nemen) en het UVO (vergadering tussen de raad en verenigingsbesturen).

Gezamenlijke Vergadering (GV)

De Ondernemingsraad (OR) en de USR vormen samen de Gezamenlijke Vergadering (GV). Hierin vindt overleg plaats over onder andere de universitaire begroting, het jaarverslag en het instellingsplan. De GV praat met het College van Bestuur (CvB) tijdens de Gezamenlijke Overlegvergadering (GVO). De taken en bevoegdheden van de Gezamenlijke vergadering zijn terug te vinden in het Statuut Stichting VU. Kijk voor vergaderdata en meer informatie op VUnet.

De raad

De USR 2016-2017 bestaat uit negen raadsleden:

Martijn Goosensen
Voorzitter
Amina Khelifi
Vicevoorzitter
Lobke Min
Coördinator Onderwijs & Onderzoek
Jorick HoutkampCoördinator Organisatie & Financiën
Zakaria Nafid
Coördinator Communicatie
Joep Moolhuijsen
Penningmeester
Evelien Alanja
Algemeen raadslid
Jasper Vlaanderen
Algemeen raadslid
Veerle Voermans
Algemeen raadslid


Ieder raadslid is actief binnen meerdere portefeuilles en iedere portefeuille valt onder een bepaalde commissie. De Universitaire Studentenraad kent drie commissies; Onderwijs & Onderzoek, Organisatie & Financiën en Communicatie.

Raadsleden per commissie

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek: Lobke Min, Amina Khelifi, Jasper Vlaanderen, Joep Moolhuijsen en Evelien Alanja
  • Commissie Organisatie & Financiën: Jorick Houtkamp, Martijn Goosensen, Veerle Voermans, Joep Moolhuijsen, Evelien Alanja en Jasper Vlaanderen
  • Commissie Communicatie: Zakaria Nafid, Amina Khelifi, Martijn Goosensen, Veerle Voermans en Jasper Vlaanderen


Contact en meer informatie

Universitaire Studentenraad (USR)
VU Hoofdgebouw
StudentenD0k, kamer 0D-12
E-mail: usr@vu.nl
Telefoon: +31(0)20 59 85238

Documenten

Links