Raad van Toezicht

Ron Teerlink is benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Wim Kuijken neemt afscheid per 1 juli 2018.

De leden van de Raad van Toezicht worden na goedkeuring door de Ledenraad van VUvereniging benoemd. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Secretaris

drs. M.A.C. Vermeulen secretaris Raad van Toezicht VU