Raad van Toezicht

RvT 2019

De leden van de Raad van Toezicht worden na goedkeuring door de Ledenraad van VUvereniging benoemd. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De Raad van Toezicht is op dit moment op zoek naar drie nieuwe leden. Bekijk het profiel voor leden van de Raad van Toezicht.

Secretaris

drs. M.A.C. Vermeulen secretaris Raad van Toezicht VU