Raad van Toezicht

Per 1 januari 2016 is de Stichting VU-VUmc gesplitst in een Stichting VU en een Stichting VUmc. VU en VUmc hebben daarmee ook een afzonderlijke Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht VU

De leden van de Raad van Toezicht worden na goedkeuring door de Ledenraad van de VUvereniging benoemd. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Enkele leden van de Raad van Toezicht VU nemen tegelijkertijd zitting in de Raad van Toezicht VUmc.

Leden

W.J. Kuijkendrs. W.J. (Wim) Kuijken 
Voorzitter


H.H.J. DijkhuizenH.H.J. (Herman) Dijkhuizen


Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasenprof. dr. E.C. (Eduard) KlasenMr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraafmr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraaf


Aafke Hulk afb
prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk

Secretaris

drs. M.A.C. Vermeulen secretaris Raad van Toezicht VU

Relevante documenten

Statuten Stichting VU
Reglement Raad van Toezicht Stichting VU
Reglement Audit- en Huisvestingscommissie VU
Reglement Kwaliteitscommissie VU
Reglement Remuneratiecommissie VU
Jaarverslag Raad van Toezicht Stichting VU 2016
Profiel Raad van Toezicht VU       
Informatieprotocol Raad van Toezicht VU
Rooster van aftreden
Code Goed Bestuur Universiteiten
Regeling onkosten CvB


English: Supervisory board