Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden na goedkeuring door de Ledenraad van VUvereniging benoemd. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Secretaris

drs. M.A.C. Vermeulen secretaris Raad van Toezicht VU