Drs. W.J. (Wim) Kuijken (1952), voorzitter

KuijkenWim Kuijken is Deltacommissaris, regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Daarvoor was hij Secretaris-generaal bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat (2007-2010), Algemene Zaken (2000-2007) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1995-2000) en voorzitter van het Overleg van Secretarissen-generaal (2007-2010). Eerder was hij gemeentesecretaris van Den Haag (1990-1995).
Wim Kuijken is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting VU tot 1 januari 2022.

Huidige (neven)functies

  • Voorzitter Raad van Commissarissen De Nederlandse Bank N.V.
  • Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • Decaan Leernetwerk Ned. School voor Openbaar Bestuur
  • Bestuurslid Stichting Klaartje Dormits - van den Berg
  • Voorzitter bestuur The Hague Secruity Delta

 

Foto: Capital Photos - Frank van Beek