Collectieve verzekeringen ook voor ex-werknemers

Als ex-VU-werknemer kunt u in 2013 gebruik blijven maken van onderstaande collectieve verzekeringen. Voorwaarde is wel dat u deze producten tijdens uw dienstverband bij de VU al had afgesloten met de betreffende verzekeringsmaatschappij. U komt in aanmerking als u:

  • met ouderdomspensioen bent
  • met vroegpensioen (FPU) of ABP-KeuzePensioen bent
  • aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering of wia-uitkering

1. Collectieve zorgverzekering
U kunt tegen dezelfde voorwaarden gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering die de VU met Agis Zorgverzekeringen heeft afgesloten. Belangrijk is dat u zich als ex-VU-werknemer bij Agis laat registreren:

2. Collectieve verzekeringen
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik blijven maken van de collectieve verzekeringen die de VU met Aon Verzekeringen heeft afgesloten: autoverzekering, reisverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en meer. Het totale aanbod vindt u op: www.viamijnwerk.nl/vu

3. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
U kunt alleen blijven deelnemen aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering die de VU met Loyalis heeft afgesloten, als u aanspraak maakt op een FPU-uitkering. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is voortzetting van uw verzekering niet mogelijk.