Profiel en missie

De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. We leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en A Broader Mind. Onderzoek van de VU is grensverleggend, zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en de samenleving. Dat is de missie van de VU.

KERNWAARDEN

De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden: verantwoordelijk, open en persoonlijk. Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft deze waarden. In de onderwijsvisie beschrijft de VU de uitgangspunten voor haar onderwijs gebaseerd op deze kernwaarden.

AMBITIE VAN DE VU

Vanaf 2020 heeft de VU een nieuwe strategie: Strategie VU 2020-2025. In dit meerjarenplan zetten we in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Onze vier profielthema’s - Human Health & Life Sciences, Governance for Society, Science for Sustainability en Connected World - reflecteren onze inhoudelijke focus.