Governance for Society

In 2019-2020 staat op de Vrije Universiteit Amsterdam het profielthema Governance for Society centraal in onderwijs en onderzoek, met als leidende vraag hoe je de weerbaarheid van de democratie vergroot met democratisch leiderschap. Heeft onze democratie die veerkracht in tijden van polarisatie, algoritmes, brexit, vluchtelingen en klimaatverandering?

Nieuwe leiders zijn nodig als we kijken naar groeiende maatschappelijke spanningen en ongelijkheid. Leiders, die de balans vinden tussen draagvlak en initiatief nemen, tussen luisteren naar burgers en hun verhalen omzetten in rechtvaardige acties. Acties die bijdragen aan het handelingsvermogen en de weerbaarheid van mensen en organisaties.

Dit speelt natuurlijk niet alleen in de politiek maar ook op andere plaatsen in de samenleving waar inspraak, verantwoordelijkheid, tolerantie en leiderschap democratisch georganiseerd zijn. 

Governance for Society gaat over organisatiestructuren. Van overheden tot bedrijven tot internationale organisaties. Op de VU onderzoeken bestuurskundigen, filosofen, sociologen, economen, juristen, theologen en psychologen de manier waarop we onze samenleving besturen en organiseren om bij te dragen aan een betere maatschappij.

Kernthema's van onderzoek naar 'Governance for Society' zijn:

  • De kwaliteit van democratie, rechtstaat en integriteit
  • Hyperdiversiteit en tolerantie
  • Armoede en gelijkheid
  • Leiderschap en verantwoordelijkheid
  • Veiligheid en internationale samenwerking

Welke onderzoeksinstituten houden zich met 'Governance for Society' bezig?

VU-wetenschappers die betrokken zijn bij dit thema:

De kwaliteit van democratie, rechtstaat en integriteit:
Ben Crum, Leo Huberts, Wouter Veraart, Martin van Hees, Catherine de Vries, Ronald Kroeze, Peer Smets, Kees Boersma,Gjalt de Graafempty

Hyperdiversiteit en tolerantie:
Halleh Ghorashi, Maurice Crul, Thomas Spijkerboer, Tijl Sunier, Karen van Oudenhoven, Annemie Halsema, Susan Legene, Betty de Hart, Petra Verdonk, Sawitri Saharso, Marina de Regt, Cinan Cenkaya, Stijn Sieckelinck

Armoede en (on)gelijkheid:
Bas van der Klaauw, Dimitris Pavlopoulos, Rene Bekkers, Willem Trommel, Xander Koolman, Ab Klink, Melanie Ehren

Leiderschap en verantwoordelijkheid:
Marc van Vugt, Paul van Lange, Marc Schuilenburg, Gerda van Dijk, Leo Huberts, Ronald van Steden, Patrick Overeem, Lodewijk Smeehuijzen, Bastiaan van Apeldoorn, Nana de Graaff, Melanie Ehren

Veiligheid en internationale samenwerking(zie ook VU/IOVIS en VU/VICES):
Wolfgang Wagner, Wouter Werner, Tanja Aalberts, Ronald van Steden, Marc Schuilenburg, Arno Akkermans, Marijn Hoijtink, Rosanne Anholt, Yarin Eski, Jaap Timmer, Gareth Davies

Het thema Governance for Society staat tijdens collegejaar 2019/2020 centraal in diverse evenementen van de VU, onder meer: