Onderwijs en onderzoek

Onderwijs

Duurzaamheid, klimaatverandering, waterschaarste en andere cruciale onderwerpen die betrekking hebben op het overleven van mens, dier en ecosystemen op aarde: daar gaat het om bij Science for Sustainability - een van de kernthema’s van de Vrije Universiteit. Dit thema hangt nauw samen met de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. VU-wetenschappers werken hard aan oplossingen die deze doelstellingen dichterbij brengen. En kennis die voortkomt uit onderzoek op dit gebied wordt weer aan studenten doorgegeven in de diverse opleidingen. Studenten die duurzaamheid een onderdeel van hun studie willen maken kunnen aan de VU kiezen uit 10 bachelorprgramma's, 9 minoren en 19 masterprogramma's. Zoek naar de duurzame opleidingsmogelijkheden die het beste bij jouw studiewensen passen.

Wij zijn in 2018 gestart met een nieuwe wervingscampagne: 'Verander je wereld, studeer aan de VU'. In deze campagne roepen wij aankomende studenten op om na te denken over duurzaamheidsvraagstukken.

Onderzoek

Binnen het onderzoeksthema Science for Sustainability verbinden we fundamentele wetenschappelijke kennis met kennis over het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. We onderzoeken aspecten van klimaatverandering, energieopwekking en het omgaan met en verantwoord exploiteren van water en schaarser wordende energiebronnen. Daarnaast vergroten wij ons begrip van de manieren waarop we noodzakelijke veranderingen in het menselijk gedrag en de maatschappij kunnen bewerkstelligen die bijdragen aan een duurzame samenleving.
Bij de VU houden ongeveer 50 onderzoeksgroepen zich bezig met onderzoek waarin duurzaamheid een centrale plaats inneemt. Green Office heeft een inventarisatie gemaakt van duurzaamheid in het VU onderzoek (Engelstalig).

Inventory of Research on Sustainability at VU >

Opleidingen

 • Aarde en economie
  Ontwikkelingen als klimaatverandering, economische crisis, bevolkingstoename hebben een steeds grotere impact. Alleen met een combinatie van kennis van natuurlijke veranderingen in het systeem Aarde, economische processen en sociale ontwikkelingen kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden.
 • Aardwetenschappen
  Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid het hoofd bieden gaat niet zonder grondige kennis van Systeem Aarde. In deze Top-opleidingen gaat het om: Gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. Klimaatverandering in verleden, heden en toekomst.
 • Biologie
  In de brede Top-opleiding Biologie kom je alles te weten over systeem natuur. Daarmee ben je van grote waarde bij het omgaan met vraagstukken als duurzaamheid, het wereldvoedselprobleem, landschapsgebruik en verstedelijking.

Inventarisatie van Bachelor programma's >

We zijn gestart met een A Broader Mind for Students, bedoeld voor 500 eerstejaars studenten. In dit programma wordt aandacht gegeven aan brede academische, persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten. Je leert complexe maatschappelijke thema’s vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen en zet via Community Service Learning je kennis in voor het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken. Je werkt hierbij samen met studenten uit verschillende opleidingen. De thema’s zijn gebaseerd op de SDG’s, zoals duurzaamheid, armoede en de digitale conditie.

Kickoff_A_Broader_Mind_Programma

 • Earth Sciences
  The Earth Sciences Master’s programme is divided in three main specializations: Geology and Geochemistry, Earth and Climate, and Global Environmental Change and Policy.
 • Specialization Global Environmental Change and Policy
  Create solutions for the sustainability challenges of the anthropocene.
 • Ecology
  Understand System Nature and develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change. Research-oriented programme.
 • Environment and Resource Management
  The Master Environment and Resource Management (ERM) is designed to train the next generation of environmental decision-makers to work on the sustainability challenges of our time.
 • Hydrology
  Water is crucial for sustainability in many ways. Drinking water for all. Agriculture. Climate change. Biodiversity. In the Top-rated master’s programme in Hydrology you get the tools to help solve the world’s water problems.
 • Specialization in Software Engineering and Green IT
  Software for a sustainable digital society. This is a track in the Master's programme Computer Science.

Inventory of Master's programmes >

VU-alumnus Stijn verbindt natuurbehoud met economische ontwikkeling in zijn werk op Bonaire. Stijn deed de Master Environment and Resource Management.

Vraagstukken als duurzaamheid, digitalisering, globalisering en ongelijkheid zijn zo veelzijdig en betreffen zoveel verschillende partijen dat ze niet vanuit één gezichtspunt effectief kunnen worden aangepakt. De module Interdisciplinaire Community Service Learning (i-CSL) kan worden gevolgd door alle masterstudenten en geeft je de kans om samen met andere studenten en partners buiten de universiteit aan deze uitdagingen van de 21e eeuw te werken. Als zodanig krijg je de kans om real-life onderzoek te ervaren.
 • In de honours course Designing Innovations for Sustainability wordt twee maanden lang in groepsverband met studenten van verschillende bachelors gewerkt om plannen te ontwerpen voor een meer duurzame universiteit. De cursus richt zich op de onderwerpen water, energie, voedsel en afval en levert resultaten op die nu deels door verschillende partijen op de VU campus overgenomen worden.
 • In het honours programma Climate Change worden de aspecten van klimaatverandering gepresenteerd, variërend van de wetenschappelijke feiten tot de maatschappelijke en economische implicaties. Belangrijkste leerdoel is het begrijpen van klimaatverandering en de daarbij behorende implicaties.

De Minor Sustainability: Global Challenges, Interdisciplinary Solutions is beschikbaar voor een breed spectrum van studenten. Het idee is dat studenten met hun academische achtergrond uit hun 'mono-disciplinaire comfort zone' stappen en leren hun verschillende disciplines samen te brengen om zo oplossingen voor een duurzame toekomst te ontwikkelen. Zo leren ze over people, profit, prosperity om zich dan te verdiepen in hun eigen interessegebied. De minor duurt een half jaar.

Inventarisatie overige minoren >

De VU Summer School biedt sinds 2016 de duurzaamheidscursus Governing Climate Change: Theory and Practice aan. Studenten van over de hele wereld leren twee weken lang over klimaatverandering en de historie van klimaatbestuur en -overeenkomsten tijdens hoorcolleges, discussies, simulaties en excursies.

Overview of courses given at the VU Graduate Winterschool (including courses on Software and Sustainability, and on Product Development 2.0)

Onderzoeksinstituten

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat.

Voorbeelden van onderzoek door IVM:

Het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) biedt een paraplu voor duurzaamheidsgerelateerd onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, probeert ASI bruggen te slaan tussen VU-onderzoekers en de bredere gemeenschap om onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact te vergroten. Ons motto is: "Integratie van kennis voor duurzame maatschappelijke keuzes". Een van de vier profileringsthema’s van de VU is Science for Sustainability. We gebruiken de SDG's om het duurzaamheidsgerelateerd onderzoek bij de VU te organiseren. Een voorbeeld van wat we als een optimale aanpak beschouwen, is de recente start van een ASI-onderzoekscluster over 'Gedrag en governance in de context van duurzaamheid en de SDG's'. Dit onderzoekcluster omvat al toegewijde onderzoekers van de School of Business and Economics en de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen.
Het Athena Instituut doet onder meer onderzoek naar maatschappelijke processen gericht op duurzaamheid en rechtvaardigheid 'sustainability and equity of societies’.
Vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen doet het in 2016 opgerichte Environmental Humanities Center onderzoek naar de rol van duurzaamheid in cultuur en geschiedenis.
Amsterdam Water Science (AWS) is een interdisciplinair instituut van VU en UvA voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer waar onderzoekers lokaal, nationaal en wereldwijd samenwerken. Belangrijke disciplines zijn hydrologie, ecologie, milieuchemie, milieu-economie en bestuurskunde.

Voorbeelden