Onderzoek naar de Connected World: Erik Verhoef

‘Ik onderzoek hoe overheden bereikbaarheid kunnen bijsturen’

AFB Erik Verhoef'Verkeer en vervoer, en ruimtelijke interactie in het algemeen, zijn de fysieke neerslag van een Connected World. Bereikbaarheid is cruciaal, van lokaal tot mondiaal: het vertaalt zich in hoe steden groeien en bijvoorbeeld in hoe ver mensen van hun werk gaan wonen. Bereikbaarheid is ook een doorslaggevende factor achter megatrends zoals globalisering en wereldwijde verstedelijking. Het raakt daarmee aan de grote beleidsvragen waar niet alleen rijke westerse landen voor staan, maar juist ook armere landen – vaak met gigantische, vervuilde en vrijwel vastgelopen steden.

Zelf onderzoek ik het gedrag van individuen, bedrijven en overheden in stedelijke vraagstukken waar markten niet goed werken. Het gaat om thema’s als files, milieueffecten en marktmacht in verkeers- en vervoersmarkten, woning- en arbeidsmarkten. We testen bijvoorbeeld nieuwe instrumenten als spitsmijden of verhandelbare spitsrechten. Als docent ben ik actief in bachelor-, master en PhD-onderwijs.

De centrale vraag is altijd of vrije markten wel goed werken, en zo niet – schering en inslag in stedelijke vervoersmarkten, denk aan file- en parkeerleed – hoe een overheid kan bijsturen. Ik heb onder meer een ERC Advanced Grant gekregen voor mijn onderzoek op het terrein van de economische analyse van falende markten in verkeer en vervoer.'

Econoom Erik Verhoef is hoofd van de VU-afdeling Ruimtelijke Economie van de School of Business and Economics. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan het Institute of Transport Studies in Leeds en de School of Economics and Management van de Jiatong Universiteit in Beijing.

Meer onderzoek naar de Connected World