Onderzoek naar de Connected World: Kristin Kleber

‘Het erfgoed uit Mesopotamië kan mensen van nu verbinden’

AFB Kirstin Kleber‘Ik onderzoek de talen en culturen van het oude Mesopotamië, nu Irak en Syrië. Ik ben vooral geïnteresseerd in de sociale, politieke en economische geschiedenis van dat gebied. Tot 2019 leid ik een onderzoeksproject over het belastingstelsel en twee lokale overheden van het Oud-Perzische Rijk, waarvan Mesopotamië deel uitmaakte.

Sinds lange tijd is het Midden-Oosten helaas een gebied waar oorlog heerst en cultuur vernield wordt. Soms bewust, bijvoorbeeld om het pre-islamitische erfgoed te vernietigen. Maar juist het antieke erfgoed kan een bron zijn van een gemeenschappelijke identiteit van de mensen uit deze regio, een identiteit die religieuze en etnische verschillen overwint. Zo kan het in onze tijd mensen verbinden. Daarnaast is het erfgoed van het Midden-Oosten ook werelderfgoed: niet voor niets noemen we Mesopotamië de bakermat van onze beschaving.

De VU is een van twee universiteiten in Nederland waar studenten de Mesopotamische beschaving nog kunnen bestuderen. Ik geef cursussen over de cultuur en doceer de talen Akkadisch en Soemerisch, de oudste taal en het oudste schriftsysteem van de wereld.’

Kristin Kleber is hoogleraar taal en cultuur van het oude Nabije Oosten bij de afdeling Art, History and Ancient Studies van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ze studeerde Assyriologie en Archeologie van West-Azië.

Meer onderzoek naar de Connected World