Governance for Society

Governance houdt zich bezig met hoe organisaties en samenlevingen zich organiseren en bestuurd worden. Van overheden tot bedrijven tot internationale organisaties. Kijken we naar onze ecologische en economische situatie, naar de groeiende maatschappelijke spanningen en ongelijkheid, dan is er maar één conclusie mogelijk; de huidige verbanden schieten tekort.

Onder de naam Governance for Society bundelen bij de VU bestuurskundigen, filosofen, economen, juristen en psychologen daarom hun krachten. De naam geeft het doel al aan; for society. Hoe kan de manier waarop we onze samenleving besturen en organiseren bijdragen aan een betere maatschappij?

Het is een breed speelveld. Een overheid neemt een maatregel die juridisch deugt, maar de afstand met de burger vergroot. Een passende beloning voor een bestuurder slaat om naar maatschappelijke verontwaardiging. Een internationale organisatie streeft naar strengere milieumaatregelen, terwijl een aantal leden tegengestelde belangen heeft. Een multinational zorgt goed voor zijn personeel, maar worstelt met zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze planeet.

Dit soort complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een nieuwe manier van denken en werken. Binnen Governance for Society doet de VU onderzoek dat even grensoverschrijdend is als de problemen. Alleen zo komen we tot antwoorden. Tot nieuwe definities van leiderschap. Tot oplossingen, die de samenleving verder helpen.

Met ons onderzoek en onderwijs willen we de wereld beter maken. Door onderwijs en onderzoek in te richten langs de vier profileringsthema’s stimuleren we de samenwerking tussen verschillende vakgebieden. De VU biedt diverse bacheloropleidingen aan die aansluiten op het thema Governance for Society.

In het kader van het 135-jarig bestaan van de VU zijn 4 lustrumconferenties gehouden, waaronder de conferentie 'Scenario's voor besturen'.

Profileringsthema Governance for Society VU