Profileringsthema's

We richten ons op vier thema’s

De komende jaren besteedt de VU bijzondere aandacht aan het versterken van de band tussen wetenschap en de samenleving. In het doorgronden van maatschappelijke vraagstukken en de zoektocht naar oplossingen, profileert de VU zich met vier thema’s zoals beschreven in het VU Instellingsplan 2015-2020 (IP):

1.  Governance for Society
2.  Human Health & Life Sciences
3.  Connected World
4.  Science for Sustainability

Door onderwijs en onderzoek in te richten langs deze vier thema’s, verduidelijkt de VU haar profiel voor studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven, subsidieverstrekkers, overheden en andere (kennis)partners. De profileringsthema’s zijn mede tot stand gekomen op basis van de identiteit van de VU en haar kernwaarden. Met de profileringsthema’s vergroten we niet alleen onze herkenbaarheid, maar stimuleren we ook de samenwerking over de grenzen van de disciplines heen.

De wijze waarop de wetenschap zich verhoudt tot de maatschappij en andersom is aan verandering onderhevig. Hedendaagse maatschappelijke vraagstukken nemen toe in complexiteit en vragen om een aanpak vanuit meerdere disciplines. Toekomstige wetenschappers en professionals moeten over de grenzen vanhun eigen domein kunnen samenwerken. De wetenschap wordt steeds meer uitgedaagd; steeds vaker moet de wetenschap haar maatschappelijke rol legitimeren. Als universiteit moeten we ons de vraag stellen hoe we met deze ontwikkeling omgaan. Hoe integreren we wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit?

Met ons onderzoek en onderwijs willen we de wereld beter maken. Door onderwijs in te richten langs de vier thema’s Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability, stimuleren we de samenwerking tussen verschillende vakgebieden.