Duurzame campus: (Afval)water en afval(stoffen)

Waterverbruik

Wij hebben veel maatregelen getroffen die het waterverbruik moeten reduceren:

  • Bij renovaties van toilet- en douchevoorzieningen kiest de VU altijd voor waterbesparende voorzieningen.
  • Het drinken van kraanwater wordt gestimuleerd door het gebruik van zes Join the Pipe drinkwatertappunten.
  • Op het O|2 Labgebouw is een sedumdak gerealiseerd, wat water opneemt en isolerend werkt.
  • Een liter voor een liter - Made Blue is een organisatie die schoon drinkwater creëert in ontwikkelingslanden. Dit doet zij door het aanleggen van waterpunten, filtersystemen, en pijpleidingen, waardoor er schoon drinkwater uit de bergen naar de lager gelegen dorpen gebracht kan worden. Onze automaten leverancier draagt hieraan bij door elke liter water die uit een automaat komt te doneren aan Made Blue en daarmee hetzelfde aantal liters schoon drinkwater beschikbaar te stellen in ontwikkelingslanden.
  • Door de ontwikkeling van de VU-campus in het Kenniskwartier Zuidas en de bouw van o.a. het Imaging Centre VUmc dreigt in de toekomst, met het aanbrengen van verharding en het dempen van oppervlaktewater, een waterbergingstekort te ontstaan. Tegen deze achtergrond hebben de VU en VUmc een waterconvenant afgesloten met Waternet. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende waterberging beschikbaar blijven om de piekbelasting te kunnen bergen. De vermindering van waterberging moet gecompenseerd worden door de aanleg van een zelfde oppervlak water of alternatieve waterberging systemen binnen de campusgrenzen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de Buitenveldertsegracht en het groene dak van 1.100m2 op het Nieuwe Universiteitsgebouw. Dit duurzame retentiedak dient als buffer om overtollig regenwater tijdelijk op te slaan om vervolgens af te voeren naar het riool. Hiermee levert de VU een bijdrage aan een duurzame oplossing voor de waterafvoer op de Zuidas om toekomstig wateroverlast zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

In de tussentijd wordt het groen zo goed mogelijk in stand gehouden, op terreinen waar niet onmiddellijk wordt gebouwd. Zo is de Botanische Tuin Zuidas (voormalige VU-Hortus) gerenoveerd, voor gebruik tot in ieder geval 2023. Daarbij blijft de speciale plantencollectie in stand. Op het terrein van de voormalige schoolwerktuinen gaf de Boeletuin tot 2017 gelegenheid tot moestuinieren voor medewerkers van VU en VUmc.

Een deel van de VU-daktuin wordt gebruikt als proeftuin voor onderzoek en een gedeelte is beplant met de vetplant sedum, bomen en heesters uit de Botanische Tuin Zuidas. De mogelijkheden om de waterbalans te verbeteren onder meer door waterretentie door middel van groene en blauwe daken en terreininrichting wordt onderzocht.

PET waterflesvrij

De VU heeft de ambitie om per 2018 een PET-watervrije universiteit te zijn. Om dit mogelijk te maken komt er een verbod op de verkoop van single use plastic waterflesjes (Spa, Chaudfontaine, Evian, etc). De volgende stap is een PET-vrije campus, dus ook ten aanzien van frisdranken.

Scheiding afvalstoffen

Wij scheiden de afvalstoffen in meer dan 20 fracties. Voor de toekomst wordt nog meer ingezet op het scheiden van kunststoffen uit het restafval en betere afvoer van E-waste. We blijven streven naar een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen door bij het inkopen van goederen eisen te stellen aan terugname van verpakkingen door leveranciers en eisen te stellen aan de verpakkingen zelf om zo bij te dragen aan een meer circulaire economie.

Enkele concrete uitgevoerde voorbeelden zijn:

  • Op verschillende locaties op de VU Campus staan grote PET-flessen, waar medewerkers en studenten hun lege PET-flessen in kunnen gooien
  • Het scheiden van kunststof folie bij het goederenontvangst en centraal magazijn
  • Het plaatsen van afvalcontainers voor 3 stromen op strategische locaties
  • Recyclen van meubilair en boeken
  • Eisen aan e-waste in de aankoop van netwerkapparatuur