Sustainable Development Goals

Duurzaamheidsdoelen

De Universiteitsbibliotheek heeft een digitale tool ontwikkeld voor Sustainable Development Goals  (SDG), in het kader van de Societal Impact and Relevance werkgroep van het Aurora-netwerk. Hierin is af te lezen hoeveel onderzoek de aangesloten universiteiten publiceren dat betrekking heeft op de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Daarnaast maakt het dashboard inzichtelijk of dit onderzoek vrij toegankelijk is (Open Access), en in hoeverre beleidsmakers gebruik maken van het onderzoek, zoals bijvoorbeeld in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit dashboard is nadrukkelijk nog in ontwikkeling, en stelt de universiteiten in het netwerk vooralsnog in staat de brede contouren te zien van de aan een SDG gerelateerde onderzoeksexpertise van aangesloten partners. Zo kunnen we zien dat voor SDG gerelateerd onderzoek van het hele Aurora-netwerk gemiddeld bijna 50% van de publicaties in de top 10% meest geciteerde journals staat. Ook zien we dat gemiddeld 35% van SDG gerelateerde publicaties open access zijn en dat gemiddeld 10% van deze publicaties worden aangehaald in beleidsdocumenten van overheden en NGOs. Zo is, bijvoorbeeld, het klimaatonderzoek van de Vrije Universiteit dat het vaakst in beleidsdocumenten wordt geciteerd: Coastal flood damage and adaptation costs under 21st century sea-level rise.

Op basis van het concept-dashboard zijn verbeterpunten van het onderliggende datamodel in kaart gebracht en loopt op dit moment een project om dit datamodel te versterken. Voor een nadere uitwerking zie de Aurora projectwebsite.


Dashboard UBVU