Science for Sustainability

De VU heeft een duidelijke langetermijnvisie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering én in de gebouwen op de campus. Kernwaarden zijn: rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met volgende generaties. Wij streven naar een top 10 positie in het veld van internationale duurzaamheidsuniversiteiten.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen economische (’profit’), ecologische (‘planet’) en social belangen (‘people’); niet alleen in het ‘hier en nu’, maar ook met het oog op ‘daar’ (internationaal, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden) en ‘later’ (voor komende generaties).