Science for Sustainability

De afbraak van klimaat en natuur is de grootste uitdaging waar we als mensheid voor staan. Ons ecosysteem zit echter zo complex in elkaar dat het onduidelijk is wanneer de schade niet meer valt terug te draaien. Binnen het thema Science for Sustainability integreert de VU alle disciplines die kunnen helpen het welzijn van de planeet en de mensen die er leven veilig te stellen. Van biologie tot economie. Van sociale - tot natuurwetenschappen. Een kruisbestuiving die antwoorden wil vinden op de grootste vragen van onze tijd. Ook streeft de VU naar een top 10 positie in het veld van internationale duurzaamheidsuniversiteiten. Duurzaamheidsvisie VU 2015-2020 (PDF)

Vanuit het VU-thema Science for Sustainability zoeken docenten, onderzoekers en studenten naar integrale oplossingen voor de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd. Om onze natuurlijke bronnen - water, voedsel, energie, vruchtbare aarde - eerlijker te verdelen en duurzamer te benutten Dit doen zij binnen onderwijsprogramma’s waar het vraagstuk van duurzaamheid vanuit een aardwetenschappelijke, biologische, fysisch-, chemische, sociaaleconomische, maatschappelijke, politieke en juridische perspectief wordt onderwezen.

Binnen het thema Science for Sustainability verbinden we fundamentele wetenschappelijke kennis met kennis over het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. We onderzoeken aspecten van klimaatverandering, energieopwekking en het omgaan met en verantwoord exploiteren van water en schaarser wordende energiebronnen. Daarnaast vergroten wij ons begrip van de manieren waarop we noodzakelijke veranderingen in het menselijk gedrag en de maatschappij kunnen bewerkstelligen die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onderzoekinstituten die zich onder andere bezighouden met het profileringsthema Science for Sustainability:

AGCIAmsterdam Global Change Institute
AIMMSAmsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems
IVMInstitute for Environmental Studies
LaserLabLaserLab


Onderzoekers die zich onder andere bezighouden met het profileringsthema Science for Sustainability:

Pieter_van_Beukering
Pieter van Beukering
Jacintha_Ellers
Jacintha Ellers

Sjoerd_Kluiving
Sjoerd Kluiving
Heather_Leslie
Heather Leslie
Gerard_van_der_Meijden
Gerard van der Meijden
Philipp_Pattberg
Philipp Pattberg


De VU-campus zal de komende periode uitgroeien tot een duurzaam gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen en wonen is. Plannen voor campusontwikkeling worden systematisch getoetst volgens BREEAM-Gebiedsontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een integrale beoordeling van het hele kenniskwartier/Zuidas en certificering van het Masterplan voor de toekomstige VU-Campus conform BREEAM Gebiedsontwikkeling op het niveau Excellent.

Green Office VU 
Green Office VU (opgericht in 2014) is het duurzaamheidsplatform van de VU voor studenten en medewerkers en wordt geleid door studenten. Het houdt zich bezig met duurzaamheidsprojecten binnen vier portfolio’s (campus, community, education en research) en organiseert events, campagnes, colleges en informatiedagen. Met deze ‘community services’ staat de VU in verbinding met de maatschappij en vloeit academische kennis terug naar de samenleving.

Green Business Club Zuidas 
In de Green Business Club Zuidas ontmoeten lokale bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties elkaar om samen duurzame en sociale projecten te initiëren en te implementeren in Zuidas. De VU is een actieve deelnemer in deze GBC, die sinds 2017 is gehuisvest in het Hoofdgebouw van de VU.


De VU doet al enkele jaren mee met de SustainaBul, de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. De SustainaBul is een initiatief van Studenten voor Morgen. Onderwijsinstellingen worden door studenten beoordeeld op de integratie van duurzaamheid in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In 2017 behaalde de VU de vierde plaats (een gouden bul) en de uitreiking van de SustainaBul vond  plaats op de VU, tijdens de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO17). 

Fotoverslag

Uitslag_SustainaBul_2017

Collegejaar 2017-2018 staat aan de VU in het teken van Science for Sustainability