Science for Sustainability

De afbraak van klimaat en natuur is de grootste uitdaging waar we als mensheid voor staan. Ons ecosysteem zit echter zo complex in elkaar dat het onduidelijk is wanneer de schade niet meer valt terug te draaien. Hoe dicht zitten we tegen het tipping point aan? We weten het niet. Wat we wel weten is dat onze natuurlijke hulpbronnen opraken. Ons eigen gedrag de oorzaak is dat het zover heeft kunnen komen. En het aan ons is om met oplossingen te komen. 


Binnen het thema Science for Sustainability integreert de VU alle disciplines die kunnen helpen het welzijn van de planeet en de mensen die er leven veilig te stellen. Van biologie tot economie. Van sociale tot natuurwetenschappen. Een kruisbestuiving die antwoorden wil vinden op de grootste vragen van onze tijd.

Dat begint met het vergroten van onze kennis. We weten simpelweg niet genoeg. Over hoe ons klimaat verandert. Wat de effecten van deze klimaatverandering zijn op onze ecosystemen. Wat de meest duurzame manier is om onze natuurlijke bronnen in te zetten. Ook zijn er nog grote stappen te zetten in het gebruik van duurzame energie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld zonlicht net zo efficiënt omzetten naar energie als planten dat doen?

Hoe hard ze ook nodig zijn, de antwoorden op deze vragen alleen zijn niet voldoende. Bij de VU is er evenveel oog voor de maatschappelijke kant van de problematiek. Die stelt ons voor minstens even grote uitdagingen. Zo streven mensen in opkomende landen dezelfde levensstandaard na die we in het Westen gewend zijn geraakt. Een logische wens waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Onze samenleving zal grote stappen moeten zetten om tot een nieuw evenwicht te komen. Binnen Science for Sustainaibilty is er letterlijk en figuurlijk nog een wereld te winnen.

Met ons onderzoek en onderwijs willen we de wereld beter maken. Door onderwijs en onderzoek in te richten langs de vier profileringsthema’s stimuleren we de samenwerking tussen verschillende vakgebieden. De VU biedt diverse bacheloropleidingen aan die aansluiten op het thema Science for Sustainability.

In het kader van het 135-jarig bestaan van de VU zijn 4 lustrumconferenties gehouden, waaronder de conferentie 'Science for Sustainability'.

Profileringsthema Science for Sustainability VU