Duurzame campus: inkoop en social return

Bij de inkoop van goederen en diensten wordt altijd een afweging gemaakt tussen economische, mensgerelateerde en milieuaspecten. Bij aanbestedingen wegen effecten op milieu en sociale sociale aspecten standaard mee conform de richtlijnen van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij onze inkoop volgen wij de actuele productgroepen uit mei 2017. De minimumeisen zijn slechts de ondergrens. Wij kopen nu al bijna 100% duurzaam in maar waar dat mogelijk is, leggen we de lat hoger, op meer ambitie. Interne stakeholders (studenten en medewerkers) worden zo mogelijk betrokken bij het formuleren van de aanbestedingseisen en bij de gunning.

De VU-webwinkel beperkt het assortiment dat door faculteiten en diensten afgenomen kan worden. Alle producten hebben een basis duurzaamheidniveau en zijn geproduceerd in landen die de universele rechten van de mens respecteren.

De VU is in 2011 uitgeroepen tot de eerste Fairtrade Universiteit in Nederland en hecht dan ook grote waarde aan een duurzame invulling van het assortiment in met name de cateringvoorzieningen. De stuurgroep van de Fairtrade Gemeente-campagne oordeelde dat de VU voldoet aan de strenge campagnecriteria van de organisatie.