Testimonials

Seringe Huisman, Biologie:

"Tijdens mijn bachelor aan de VU heb ik de volledige breedte van de biologie aangeboden gekregen. Zelfs onderwerpen die me van tevoren niet zo aanspraken, bleken uiteindelijk verrassend interessant. Na deze brede basis ben ik de ecologie-kant opgegaan, omdat ik het bestuderen van ecosystemen fascinerend en bovendien essentieel vind. Het actuele klimaatprobleem vraagt bijvoorbeeld zoveel wetenschappelijke kennis op ecologisch niveau, dat het voor mij heel relevant voelt om me daarmee bezig te houden. Ik volg nu de master-track Limnology & Oceanography, mede omdat ik het veldwerk aan de kust in mijn bachelor zo leuk vond. Het vele veldwerk zie ik als een groot voordeel van mijn bachelor; door de kleinschaligheid was het logistiek allemaal mogelijk. Sowieso vond ik het fijn om geen ‘nummertje’ te zijn, maar informeel met docenten om te kunnen gaan en veel onderzoeksmogelijkheden in verhouding tot het aantal studenten ter beschikking te hebben. Daarnaast was er veel flexibiliteit met betrekking tot het volgen van externe keuzevakken en stages. Dit gaf mij de vrijheid om in aanraking te komen met alle richtingen binnen (en zelfs buiten) de biologie die ik wilde ontdekken, en me precies zo te ontwikkelen als ik zelf wilde."
Wouter Rhebergen, Earth Sciences:

“The Earth Sciences programme is a good way to combine different fields of Earth Sciences. I am not only interested in paleoclimatology, but also in the present-day environment and the human influence on it. Earth Sciences gives me the freedom to choose subjects which are of interest to me from the large variety of subjects available. By broadening my education I hope to leave my options open for a number of different fields of employment in the future.”