Duurzame campus: vervoer en mobiliteit

De Vrije Universiteit is goed bereikbaar

In de afgelopen jaren heeft de VU maatregelen genomen om het woon-werkverkeer en zaken- of dienstenverkeer te vergroenen. De komende jaren zet de VU zich in om de voorzieningen voor fietsers en elektrisch vervoer te verbeteren (aantal plaatsen, oplaadpunten, uitbreiding aantal lockers, douches etc).

Groen Vervoersbeleid

Wij voeren een groen vervoersbeleid en spant zich in om het autogebruik te ontmoedigen. Het parkeerbeleid is restrictief waarbij een werknemer alleen een parkeervergunning krijgt in bepaalde gevallen; zoals bijvoorbeeld invaliditeit of een slechte OV-verbinding. Ook komen carpoolers in aanmerking voor een parkeervergunning. Fietsen wordt juist gestimuleerd. Er zijn deelfietsen voor VU-pashouders beschikbaar en het gebruik van de eigen fiets voor woon-werkverkeer wordt gesubsidieerd. Zo blijft de campus een aangename plek om prettig te verblijven.

Parkeerbedrijf

Het Parkeerbedrijf VU-VUmc heeft verschillende parkeerlocaties voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s en hybride plug-inauto’s. De 25 oplaadplekken, waarvan 20 in de P2-garage onder het ACTA gebouw, zijn met een universele laadpas toegankelijk voor medewerkers en bezoekers. Onder het Nieuwe Universiteitsgebouw opent in 2019 een parkeergarage met, naast ruimte voor 600 auto's, ook plaats voor 1.600 fietsen. In de nieuwe parkeergarage P3 VU Campus komen nog eens 25 oplaadpunten voor elektrisch vervoer, met de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar 120. Door het ondergronds brengen van (fiets)parkeren verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en ontstaat meer ruimte voor groen op de campus.