A Broader Mind

Ontwikkel A Broader Mind voor de toekomst
De maatschappelijke veranderingen nemen toe. Juist nu is het belangrijk om jouw kwaliteiten te ontwikkelen die breder zijn dan jouw vakgebied. Zo ben je beter voorbereid op uitdagingen van de toekomst. 

Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur bij opening academisch jaar 2018:
“De universiteit van vandaag is een goede plek om ‘iets’ te worden, maar er moet ook ruimte zijn om ‘iemand’ te worden."

Mirjam van Praag: Wij willen dat onze studenten niet alleen ‘iets’ worden, maar ook ‘iemand’ worden.

Waarom de academische, persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten een vanzelfsprekende plek moet hebben in het onderwijs.

De VU start het onderwijsprogramma A Broader Mind, waarin alle bachelorstudenten aan maatschappelijke vragen werken en zelfontplooiing voorop staat. Met dit programma leer je een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen.

Hoe verandert jouw wereld?
De maatschappelijke uitdagingen nemen toe, worden complexer en vragen steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Thema’s zoals artificial intelligence, vergrijzing, geopolitieke spanningen, schaarste van natuurlijke bronnen, ongelijke spreiding van welvaart en klimaatveranderingen, tekenen de wereld van vandaag en morgen. 

Tegelijkertijd dynamiseert de arbeidsmarkt, veranderen functies in snel tempo, veroudert kennis sneller, zijn er meer mogelijkheden om onderwijs te volgen en zullen de studenten van nu gedurende hun loopbaan meerdere carrières hebben in verschillende functies en disciplines. In tegenstelling tot deze ontwikkelingen worden studenten door de overheid juist aangespoord om zich te focussen op hun eigen discipline en snel af te studeren. Er is nauwelijks ruimte voor verbreding of verdieping, laat staan voor reflectie op de eigen rol in de samenleving.

De wereld verandert

Wat betekent dit voor jou? 
Dit vraagt van jou als student dat jij nadenkt over wie je bent, hoe je kijkt naar de wereld, hoe jij je tot anderen verhoudt en wat jouw rol in de samenleving is.

Je gaat persoonlijke vaardigheden ontwikkelen, zoals: samenwerken over grenzen heen, open en scherp debatteren, reflecteren op eigen perspectieven, normen en waarden en het omgaan met druk en stress. Tenslotte ga je bij ‘Community Service Learning’ je kennis inzetten voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken.

In het A Broader Mind programma ga je deelnemen aan twee onderdelen:

  • Community Service Learning: een onderwijsvorm waarbij je vakkennis gaat inzetten in de praktijk. Zo draag je bij aan het oplossen van maatschappelijke kwesties.
  • A Broader Mind Course: werk samen met studenten van andere opleidingen en ontwikkel je op maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Bij Community Service Learning (CSL) zet je als student je academische vaardigheden in om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een maatschappelijke partner, bijvoorbeeld een gemeente. Sommige studenten zijn al bezig met CSL in hun opleiding, maar de VU wil het op termijn voor alle studenten mogelijk maken om deel te nemen aan een CSL-activiteit. 

Vaak zijn de activiteiten onderdeel van het verplichte programma van een opleiding en zijn er studiepunten aan verbonden. Hoe ziet zo’n Community Service Learning activiteit er dan uit? Hieronder een aantal voorbeelden:

  • In de 2e jaars cursus Jeugdgezondheidszorg gaven studenten aanbevelingen over hoe bewegend leren kan worden ingezet als leerondersteuning op een basisschool in Amsterdam Nieuw-West.
  • Het Inside-out Prison Exchange Program verzorgt onderwijsbijeenkomsten in penitentiaire inrichtingen waarbij studenten en gedetineerden samen les krijgen.
  • In de 3e jaars cursus Community-based Health Interventions werken studenten samen met het Leger des Heils aan de verbetering van verschillende programma’s in Amsterdam zoals de daklozenopvang, crisisopvang en buurthuizen.
  • Studenten Logistiek werken bij de voedselbank mee aan de optimalisatie van logistieke processen. 
  • Studenten kijken hoe de gemeente Almere om zou kunnen gaan met het toenemende aantal ouderen door middel van interviews en literatuuronderzoek.

Voor vragen over Community Service Learning, neem contact op met: Wim Haan

Wim Haan, projectmanager Community Service Learning
wim.haan@vu.nl
020 - 598 56 73

Trekker van Community Service Learning en het onderzoek naar CSL is professor Marjolein Zweekhorst, hoogleraar innovatie en educatie bij de bèta-faculteit.
m.b.m.zweekhorst@vu.nl
020 - 598 70 33
Marjolein Zweekhorst

Lees meer over Community Service Learning op de VU.

De A Broader Mind Course is voor alle VU bachelorstudenten, waarin persoonlijke en academische ontwikkeling, maatschappelijke interactie en reflectie hierop centraal staan. Dit betekent dat je als student kennis maakt met grote maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, digitalisering en armoede. Dit zijn vraagstukken die niet vanuit één discipline opgelost kunnen worden. Daarom kom je in deze cursus in aanraking met verschillende perspectieven van zowel deskundigen als je medestudenten van andere opleidingen. Zo ga je op ontdekkingstocht wat deze interdisciplinaire thema’s voor jou betekenen en hoe jij, vanuit je eigen achtergrond en overtuiging, een steentje kan bijdragen.

Voor en door studenten
Wat zo bijzonder is aan deze cursus is dat studenten, docenten, wetenschappers en andere enthousiaste medewerkers van de VU het samen creëren. Daarbij heb jij als student een nadrukkelijke rol in het ontwerpen en verbeteren van het onderwijs. Zo zijn de thema's waarmee je gaat werken mede-opgesteld door studenten van de VU.

Online en offline activiteiten
De A Broader Mind Course bestaat uit een mix van online en offline activiteiten. De online activiteiten volg je in een MOOC, een Massive Open Online Course. In de MOOC bekijk je filmpjes en lees je artikelen waarin deskundigen aan het woord komen, maak je quizjes en kan je via een forum in gesprek gaan met andere studenten. Daarnaast word je vanuit de MOOC aangespoord om zelf activiteiten te ondernemen om te onderzoeken wat een onderwerp met je doet. Hierbij kun je denken aan je eigen plastic afval te verzamelen om er met andere studenten een kunstwerk van te bouwen, in het kader van het thema Duurzaamheid. 

Bouw mee aan A Broader Mind
Wil je ook mee bouwen aan het onderwijs? Wij zijn altijd op zoek naar leuke ideeën en nieuwe inzichten, neem contact op met:
  
Rolinka Schippers, Projectmanager van A Broader Mind Course Schippers
rolinka.schippers@vu.nl
020 - 598 27 13

Trekker van de A Broader Mind course is professor Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en houder van de Goldschmeding Chair ‘Economie & civil society’, bij de Faculteit Geesteswetenschappen. 
g.j.buijs@vu.nl
020 - 598 66 83
Govert Buijs

Werk met thema's
Tijdens de A Broader Mind Course komen 8 thema's aan de orde. (A broader mind en de thema's zijn in ontwikkeling. De thema's kunnen nog veranderen).
Als student werk je samen met studenten van andere studies en leer je zo om de thema’s vanuit verschillende disciplines te benaderden. Per thema ga je aan de slag vanuit een eigen persoonlijke vraag en een maatschappelijke uitdaging.

1. Gezondheid & Geluk
De maatschappelijke uitdaging is: volg je eigen pad naar geluk. Je persoonlijke vraag daarbij is: welke factoren beïnvloeden mijn geluk?

2. Armoede
De maatschappelijke uitdaging is: Hoe kunnen we als maatschappij de negatieve gevolgen van armoede op iemands leefomgeving verminderen?: Je persoonlijke vraag daarbij is: Hoe ervaar ik financiële armoede? 

3. Succes
De maatschappelijke uitdaging is: Hoe worden bedrijven succesvol door het leren van hun mislukkingen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Hoe wordt ik succesvol door het leren van mijn mislukkingen?

4. De Digitale Wereld
De maatschappelijke uitdaging is: Welke rol zullen, kunnen en mogen digitale applicaties spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Hoe weeg ik de (ethische) voor- en nadelen betreffende de implicaties van digitale innovaties?

5. Rebellie
De maatschappelijke uitdaging is: Hoever mogen we gaan om onze idealen waar te maken of te beschermen? Je persoonlijke vraag daarbij is: Wat voor rebel ben ik? 

6. Identiteit
De maatschappelijke uitdaging is: Hoe kunnen mensen met heel verschillende achtergronden met elkaar samen leven in een zo'n diverse stad als Amsterdam? Je persoonlijke vraag daarbij is: Wat maakt mij tot mijzelf en hoe wil ik gezien worden door anderen?

7. Duurzaamheid
De maatschappelijke uitdaging is: Doe mee en help het plastic afval probleem op te lossen! Je persoonlijke vraag daarbij is: Wat is mijn rol met betrekking tot de oorzaken, gevolgen en oplossingen van het plastic afval probleem?

8.  Het Menselijk Lichaam
De maatschappelijke uitdaging is: Hoever willen we gaan met biotechnologische ingrepen in het menselijk lichaam? Je persoonlijke vraag daarbij is: Wie is eigenaar over mijn lichaam?

Heb je algemene vragen over A Broader Mind, neem dan contact op met het programmateam:

Kirstin de Boer  Het programmateam
k.de.boer@vu.nl
020 - 598  37 33

Nynke Rodenhuis 
n.rodenhuis@vu.nl
020 - 598 63 12