Ons diversiteitsbeleid

De VU wil academici opleiden die vanuit een wetenschappelijke grondhouding op een professionele en een verantwoordelijke wijze een bijdrage leveren in de maatschappij. In een wereld die steeds pluriformer wordt, betekent dat dat onze afgestudeerden in staat zijn om verschillende culturele perspectieven te betrekken in hun professionele handelen en effectief om te gaan met verschillende culturen. De VU beoogt uit te groeien tot een community die model staat voor een samenleving die verschillen met vertrouwen tegemoet treedt, waardeert en actief benut. Dat vormt de basis voor maatschappelijke stabiliteit en innovatie. We willen een inclusieve leer- en werkomgeving zijn die, juist door de aanwezigheid van verschillen, creativiteit en talentontwikkeling maximaal stimuleert.

Onze strategie

De VU wil academici opleiden die vanuit een wetenschappelijke grondhouding op een professionele en een verantwoordelijke wijze een bijdrage leveren in de maatschappij.

Onderzoek

Het is de bedoeling ons diversiteitsbeleid continu te blijven evalueren. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Dit onderzoek zullen we koppelen aan afstudeertrajecten en promotieonderzoek in de betrokken faculteiten.

Projecten

Een overzicht van de verschillende projecten op het terrein van diversiteit.

Samenwerking

De VU wil in haar diversiteitsbeleid samenwerken met andere organisaties. Op het thema diversiteit heeft de VU nauwe samenwerkingsrelaties met UCLA en verschillende universiteiten in Zuid-Afrika.

Organisatie

Deze bestaat uit Chief Diversity Officer Karen van Oudenhoven-van der Zee, Coördinator Diversiteit Wim Haan, studentassistenten en overige medewerkers en het X-team Diversiteit.

Nieuws en blog

Op deze pagina is de VU Diversiteitsblog te vinden. Daarnaast verschijnen er actuele berichten over ontwikkelingen op het terrein van diversiteit op deze pagina.

Aankomende evenementen

Activiteiten rond diversiteit in 2017