Onderzoek

Bij alle activiteiten is expertiseontwikkeling een belangrijk uitgangspunt. Wetenschappers uit verschillende faculteiten hebben expertise op het gebied van diversiteit. Het is de bedoeling ons diversiteitsbeleid continu te blijven evalueren. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Dit onderzoek zullen we koppelen aan afstudeertrajecten en promotieonderzoek in de betrokken faculteiten.

Leerstoelen diversiteit:      

Onderzoekers betrokken bij de onderzoekssamenwerking met UCLA en Zuid-Afrika:
(Maurice Crul, Halleh Ghorashi zijn trekkers van de onderzoekslijnen)

Onderzoekers en projectmedewerkers diversiteitsprogramma:


Overig onderzoek gerelateerd aan diversiteit: