Organisatie

Chief Diversity Officer

Prof. Dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, vervult de rol van Chief Diversity Officer (CDO) aan de VU. Als CDO is zij verantwoordelijk voor de strategische doelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Concreet houdt zij zich bezig met de verdere uitwerking van de visie van de VU op diversiteit en de vertaalslag daarvan naar activiteiten.

Coördinator Diversiteit

Wim Haan (1958) werd in 2006 benoemd tot Coördinator Diversiteit en ambtelijk secretaris van de Regiegroep Diversiteit. Hij was één van de initiatiefnemers van de Summercourse voor 1e generatiestudenten die de VU vanaf 2011 heeft georganiseerd. Voorts was hij initiatiefnemer en heeft hij vijf jaar verantwoordelijkheid gedragen voor een diversiteitsstudiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden. Op dit moment ondersteunt Wim als coördinator diversiteit de Diversity Officer bij de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitsbeleid, in nauwe samenwerking met medewerkers uit faculteiten en diensten. Onder andere is hij de contactpersoon voor studenten waar het gaat om diversiteitsgerelateerde vraagstukken, geeft hij leiding aan het diversiteitsstudentenplatform dialoog@vu.nl, is hij projectleider van het project Community Service, is hij lid van Commissie Integrale Veiligheid van de VU (met als aandachtsgebieden sociale veiligheid en radicalisering) en is hij betrokken bij de gebedsruimte van de universiteit. Tenslotte speelt hij een actieve rol in de onderzoekssamenwerking met UCLA.

Student-assistenten en overige medewerkers

Het diversiteitsteam bestaat verder uit studentenassistenten en overige medewerkers die betrokken zijn bij de verschillende activiteiten van het diversiteitsprogramma:

Kaouatar Ashour is student-assistent bij het Community Service project. Zij vormt samen met Isabella van Ophem en Wim Haan het projectteam Community Service.

Hafsa Chairi is als student-assistent betrokken bij (onderzoeks)projecten van de werkgroep Arbeidsintegratie Werkgeversperspectief. Zij richt zich met name op de activiteiten die worden ontwikkeld in samenspraak met Agora, Diversiteit en Bedrijf.

Zozo El-Akabawy ondersteunt de Taskforce A future for Diversity, het samenwerkingsverband tussen VU, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden op het terrain van diversiteit. Daarnaast verricht ze secretariële werkzaamheden voor de Chief Diversity Officer Karen van Oudenhoven, ze is ook betrokken bij de website van diversiteit.

Yvonne Moonen-Thompson heeft een brede taak binnen het diversiteitsprogramma met speciale aandacht voor de website, communicatie en overige projecten.

Sara Osman organiseert zowel de selectie/werving van de vier VU studenten die gedurende zes weken in UCLA een zomerprogramma volgen, als het programma voor de vier UCLA studenten die vanaf medio mei zes weken aan de VU zullen verblijven.



X-team

Chief Diversity Officer Karen van Oudenhoven wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door een X-team diversiteit.

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in het X-team:

 • Maurice Crul, voorzitter
 • Wim Haan, secretaris
 • Selvi Ayranci (alumna, ABN AMRO)
 • Tanja Jadnanansing (alumna, kamerlid PVDA)
 • Feroz Amrikhan (student IBA)
 • Farhaana Salarbux (student Communicatiewetenschappen)
 • Ilyes Machkor (student Biomedische Wetenschappen)
 • Machteld de Jong (gepromoveerd aan de VU, Docent en onderzoeker InHolland)
 • Achmed Baâdoud (PVDA, Stadsdeel West)
 • Ewald Weiss (Directeur Calandlyceum)
 • Frank Feldberg (opleidingsdirecteur FEWEB)
 • Petra Verdonk (universitair docent Participatie en diversiteit bij de afdeling Metamedica van VUmc)
 • Arieke Duijzer (beleidsmedewerker Studeren met een beperking, Centrum voor Studie en Loopbaan)

 

Meer informatie

Karen van Oudenhoven-van der Zee (Chief Diversity Officer): k.i.van.Oudenhoven-vander.Zee@vu.nl
Wim Haan (Coördinator Diversiteit): Wim.Haan@vu.nl

Overige medewerkers en studentassistenten: